El från Norrland

Kund: Jämtkraft

Kolla gärna här: jamtkraft.se

Den 28 augusti 2014 lanserade vi tillsammans med Jämtkraft deras helt nya webbplats – www.jamtkraft.se.
Kampen om elkunden har hårdnat och för Jämtkraft handlar det om att balansera sin goda service för befintliga kunder med hög tillgänglighet för potentiella nya elköpare. De bärande tankarna i framtagandet av den nya webbplatsen var att underlätta för slutkunden samt att bygga upp kundens lojalitet genom en funktionell och väl fungerande självservice och rapport-motor. 

Esatto har med sin långvariga relation till Jämtkraft och goda kännedom om deras affär även kunnat föreslå förbättringar i back-end-system som kraftigt underlättar för Jämtkrafts personal och är kostnadsbesparande. Detta arbete bakades ihop med en ny webbplats som likt back-end-systemet är modulärt och i framtiden också går att applicera på andra varumärken i Jämtkraft-koncernen på ett kostnadseffektivt sätt.

I förstudien fokuserades det på vilka effekter Jämtkraft ville uppnå med sina nya system. Från det togs konceptet fram och det hela landade slutligen i en modern webbplats med EPiServer 7.5 som bas och med flertalet integrationer mot olika bakomliggande system. Modulariteten byggdes med hjälp av EPiServers Add-On-Store och Esatto Multibrand Framework. 

Jämtkraft

Esattos medarbetare Daniel Nilsson
Vill du veta mer om caset? Kontakta mig.
Daniel Nilsson, Digital affärsutvecklare daniel.nilsson@esatto.se, 072-506 61 61, LinkedIn