Intelligenta formulär

Kund: Moderna Försäkringar

Kolla gärna här: modernaforsakringar.se

2016 vann Esatto och Moderna Försäkringar pris för Best Lead Generating Website. Då låg fokus på att attrahera nya kunder. Men en minst lika viktig del av kundresan är bemötandet när något väl händer och man behöver utnyttja sin försäkring. Därför har Moderna Försäkringar senaste året satsat på att skapa en riktigt bra upplevelse när kunden ska anmäla en skada.

Hos ett försäkringsbolag finns många tillfällen i kundrelationen när man behöver använda formulär. Det kan handla om skadeanmälan, hälsodeklaration eller beställning av grönt kort. Tidigare har varje formulär behövt skapas av en utvecklare, vilket kan ta flera dagar. Det blir dyrt och är oflexibelt – varje gång man vill ändra något så måste en utvecklare kopplas in och en ny driftsättning göras.

Vissa formulär, till exempel en skadeanmälan, kan vara komplexa, med validering av inmatade värden, uppslag mot externa system samt interna beroenden. Vissa fält eller sidor ska visas eller döljas baserat på vad som angetts i tidigare steg.

Esatto fick i uppdrag att bygga en webbaserad formulärmotor som kan hantera komplexa formulär där informationen sedan ska skickas direkt till försäkringssystemet för att minska administration och manuell hantering. Skadehandläggare och affärsutvecklare på Moderna ska själva kunna skapa och göra ändringar i formulären utan inblandning av en utvecklare.

Mitt under projektets gång fick Moderna Försäkringar i uppdrag att ta över alla försäkringar kopplade till en av Sveriges största bankers betalkort. Detta innebar att över 100 nya formulär snabbt behövde skapas. Tack vare att projektet redan var igång så kunde man lansera enligt plan.

Formulärmotorn gick live 1 januari 2018 på svenska, finska och engelska tillsammans med alla formulär.

– Vi har uppnått de resultat som vi har planerat och arbetat för i projektet, vilket känns fantastiskt bra. Nu har vi testat formulärmotorn i praktiken och vi ser fram emot att kunna leverera olika sorters formulär till verksamheten på ett effektivt och säkert sätt, säger Sara Wejdenstolpe, projektledare Moderna Försäkringar.

Den största utmaningen i projektet har varit att ha så få beroenden som möjligt.

– Formulärmotorn ska inte vara beroende av vare sig försäkringssystemet eller externwebben. Om Moderna Försäkringar vill byta försäkringssystem eller webb så ska det vara möjligt, och därför måste formulärmotorn vara oberoende och kunna användas överallt, säger René Voigt, Esattos arkitekt i projektet.

Projektet har bedrivits i ett mixat team där utvecklare från Moderna Försäkringar har ingått tillsammans med tre personer från Esatto.

Formulärsmotorn är byggt på .Net samt frontendramverket React.

Profilbild på en medarbetare
Vill du veta mer om caset? Kontakta mig.
Magnus Kerner, Försäljningschef magnus.kerner@esatto.se, 0733-41 53 12, LinkedIn
 • En man håller föredrag framför publik
  Frukostseminarium med LRF Media
 • Almedalen_FrischMickeMagnus_1080x1080_WEB.jpg
  Almedalen 2019
 • Killander&bjork_1080x1080.jpg
  Killander & Björk från Techarenan Summit 2019
 • Industri-puff.jpg
  Industri 4.0 riskerar skapa osmarta fabriker
 • EPI-InnovatorWebbLiten.jpg
  Episerver - Innovator of the Year
 • FredrikJonsson_1080.jpg
  Ny UX-strateg
 • AretsByraWebbliten.jpg
  Vi är nominerade till Årets Byrå
 • Digg-1080x1080.jpg
  Så skapade vi en banbrytande webb till Sveriges nya DIGG-itala myndighet