Ett uppskattat val för tjänstepension

Kund: Movestic

Kolla gärna här: movestic.se

Movestic är ett framgångsrikt tjänstepensionsbolag som startades år 2000. En av deras största utmaningar handlar om att få människor engagerade i sin pension. 

Esatto har tillsammans med Movestics kommunikationsbyrå skapat en ny webbplats som hjälper Movestics kunder och intressenter i valet av tjänstepensionslösning. Den nya webbplatsen förenklar och förtydligar paketeringen av olika pensionslösningar. Naturligtvis är webbplatsen anpassad till att fungera på såväl dator, läsplatta och mobiltelefon.

Projektet drevs agilt och var en triumf för agil utveckling. Projektet levererade mer funktionalitet än förväntat med bibehållen kvalitet och inom budget. En stor del i den framgången var att Movestic hela tiden var närvarande i projektet och hade förmågan att med kort varsel prioritera tillkommande krav och önskemål.

Webbplatsen är baserad på Umbraco och den har ett flertal integrationspunkter till såväl interna som externa system, t ex Morningstar.

Profilbild på en medarbetare
Vill du veta mer om caset? Kontakta mig.
Magnus Kerner, Försäljningschef magnus.kerner@esatto.se, 0733-41 53 12, LinkedIn