Så bidrar Byggvarubedömningens tjänst till en mer hållbar bygg- och fastighetsbransch

BYGGVARUBEDÖMNINGEN
Hållbarhet har i många år handlat om energieffektivitet, men i början på 2000-talet väcktes en önskan i bygg- och fastighetsbranschen att fokusera mer på människa och miljö. Detta kommer inte minst från vetskapen om att vi tillbringar 90% av vår tid inomhus, vilket gör att vi dagligen blir utsatta för inomhusluftens kvalité och de potentiella föroreningarna som våra inbyggda varor och ytskikt ger upphov till. Ur den önskan föddes Byggvarubedömningen.

Flera stora aktörer på bygg- och fastighetsmarknaden såg värde i att samverka i sitt riskminimerings- och substitutionsarbete -på initiativ av dem startades Byggvarubedömningen. Aktörerna tog fram bedömningskriterier på byggrelaterade produkter och Byggvarubedömningen skapade där en databas för att samla alla bedömningar på ett och samma ställe. Detta i syfte att förenkla i processen att både hitta till och nå ut med hållbara alternativ.

Byggvarubedömningens ambition idag är att göra det enkelt att bygga hållbart och fortsätter därför att inspirera och investera för att bidra till en mer hållbar bransch.

Hur bygger man för framtiden?

Med hänsyn till framtiden är det en självklarhet att bygga hållbart, oavsett om det handlar om en fastighetsproduktion på byggmarknaden eller att ta fram en välfungerande webb. Det var nämligen i behovet av en ny webbtjänst som Esatto och Byggvarubedömningen möttes 2014. Då fanns ett stort förändringsbehov; dels på grund av en utdaterad lösning som inte gick att förvalta vidare, dels för ett förändrat användarbeteende. En förstudie, arbete med krav, koncept, UX och design, några tusen timmar kodning och en massa migrerad data senare hade vi tillsammans skapat en webbtjänst som tydligare speglade Byggvarubedömningens ambition och som förenklade deras användares arbete.

Esatto har varit en stabil samverkanspart från dag ett som levererat långt mer än bara en digital lösning till vår organisation.

Ouliana Åhlfeldt, Affärsutvecklings- och marknadschef, Byggvarubedömningen

Esatto är idag, mer än 6 år senare, fortfarande partners till Byggvarubedömningen. Och sen första mötet om byggvarubedömningen.se har vi gjort mycket mer tillsammans. Bland annat arbetat med verksamhetens övergripande strategi, kommunikationsplan, ny grafisk profil, marknadsföringsmaterial och såklart löpande utveckling av tjänsten. Samarbetet pendlar alltså från långsiktig strategi till operativt arbete i vardagen, precis som ett samarbete ska vara tycker vi.

Anledningen till det långa och breda samarbetet ligger primärt i den mycket aktiva dialogen, med en motpart som är mycket väl insatt i vår organisation, ser till våra behov och föreslår lösningar utan att nödvändigtvis vara den som levererar själva lösningen jämt. Det handlar om alltifrån en systemarkitekt som finns tillhands i svårare utvecklingsfrågor till en projektledare som håller ihop alla våra behov och skräddarsyr ett flexibelt team beroende på uppdrag. Det vinnande konceptet är alltså relationsbyggande och aktiv dialog!

Ouliana Åhlfeldt, Affärsutvecklings- och marknadschef, Byggvarubedömningen

Hållbar tillväxt ger resultat

Även Byggvarubedömningen är ett hållbart bygge över tid. Under de här åren tillsammans har verksamheten gått från fem anställda till 18. Antalet användare har gått från 3 100 till 20 000 på fem år och antalet projekt (loggböcker) har ökat från 1 500 till 7 500.

Som digitalbyrå tycker vi det är viktigt att kunna arbeta med en bredd av kompetenser för att nå affärskritiska mål, där strategi, analys, UX och teknik är några. Det har vi fått jobba med tillsammans med Byggvarubedömningen, ett samarbete som har varit kul och väldigt givande för oss. Vi har sen starten haft en ambition att vara med i Byggvarubedömningens tillväxtresa. Att se att arbetet ger resultat har varit jätteviktigt och en stor anledning till att vårt samarbete har utvecklats och med tiden bara blivit starkare.

Fredric Belin, kundansvarig, Esatto.
Vill du prata mer? Kontakta Fredric.
Fredric Belin
es.ottase@nileb.cirderf072-500 08 58