Ny spårningsuppsättning och visualisering tog Cornerstone till nya höjder

CORNERSTONE

Cornerstone är ett av Sveriges största utbildningsföretag och har sedan starten utbildat över 250 000 människor i olika organisationer och verksamheter. De är specialiserade inom affärsområdena affärskompetens, infrastruktur, systemutveckling och användarutbildning.

Samarbetet var grymt. Speciellt när vi tillsammans kunde jobba fram bra idéer, vi med vår kunskap om verksamheten och vår branscherfarenhet, och Esatto med spetskompetensen inom analys.

David Aldén, Cornerstone

En spårningsmigrering med positiva följdeffekter

När nya Google Analytics 4 knackade på dörren valde Cornerstone att ta ett omtag kring hela sin spårningsuppsättning. I stället för att samla in så mycket data som det bara går, valde vi att endast mäta det som verkligen ger värde.

Projektet hade som mål att:

- Säkra en pålitlig spårningsuppsättning med GA4

- Höja Cornerstones egen förmåga inom analys

- Göra data mer lättillgängligt

Det som funkade bäst var hur vi bollade mellan oss och tog fram lösningen tillsammans. På så sätt fick vi mycket verksamhetsnytta samtidigt som vi också lärde oss mycket.

David Aldén, Cornerstone

1. Utbildning

Vi började med en utbildningssession där Esattos webbanalytiker gick igenom Google Analytics 4. Vi tittade i verktygets rapporter för att Cornerstone skulle få en förståelse för hur den insamlade datan används och visas upp. Allt för att kunna konfigurera den egna spårningsuppsättningen längre fram.

2. Inventering

Efter utbildningen gjordes en gedigen inventering. Vi dokumenterade befintlig spårningsuppsättning och diskuterade vad som behövde flyttas över till GA4, vad som skulle plockas bort samt vad vi borde komplettera med för att spåra allt vi behövde. Utkomsten blev enmätplan för GA4 som sedan låg till grund för implementeringen.

3. Implementation

Efter inventeringen var det dags att implementera vår spårning med hjälp av den utarbetade mätplanen. Genom att namnge event, parametrar, taggar och triggers kunde vi effektivisera processen och maximera lärandet. Vi samarbetade under implementationen och testade allt tillsammans för att säkerställa korrekt funktionalitet. Detta gav deltagarna inte bara en ökad förståelse för hur event utlöses, utan också en djupare insikt i hur data skickas till GA4.

4. Rapportering/visualisering

För att data inte bara ska ligga och samla damm i ett komplicerat verktyg så är visualisering viktigt. Tillsammans skissade vi på vilka mätetal och grafer som dashboarden skulle innehålla så att det kontinuerligt gick att följa upp och utvärdera KPI:er. När skissen var klar så byggdes dashboarden i Looker Studio – ett verktyg som Cornerstone idag använder för att utvärdera allt från kampanjer i sociala medier till försäljning av kurser från olika trafikkällor.

Projektet resulterade i en bättre visualisering av data som vi annars måste ta fram manuellt.

David Aldén, Cornerstone
Vill du också bli bättre på webbanalys? Vi hjälper dig!
Johan Söderberg
Head of Design & Strategy
es.ottase@grebredos.nahoj