Från din hemmaodling till en planet som mår lite bättre.

GARDENIZE
På Esatto gillar vi startups, men vi vet att det ofta innebär stora utmaningar med både tid och resurser, som många gånger är begränsade. Så hur skapar man en strategi som ger resultat genom det vi gör i vardagen och som också skapar bättre lönsamhet? Med Gardenize arbetade vi igenom just en sådan här modell - från framtid till vardag.

Gardenize stöttar din hemmaodling

Gardenize är startup-företaget som grundades 2015 för att lösa problemet som de flesta med trädgård känner igen: att komma ihåg vilka växter man har och var man har dem. Lösningen blev en app som gör det möjligt att ta bättre hand om vår planet genom våra hemmaodlingar. Med kunskap och stöd får Gardenize den där plantan att må lite bättre, vilket gör livet lite lättare för det där biet vilket i sin tur innebär att den där andra blomman pollineras och mår bra. Och sådär fortsätter det. Med småskaliga hemmaodlingar drar vi tillsammans vårt lilla strå till den stora stacken - biologisk mångfald.

Gardenize hjälper oss att hålla kolla på våra hemmaodlingar och alla de olika växter som finns där. Appen samlar information om dina växter, växtplatser och vad du gör i trädgården. Är du mer nyfiken på de latinska namnen, eller varför det ens finns latinska namn, stöttar Gardenize även där. Eller kanske är du helt enkelt i behov av ny inspiration och att följa dina trädgårdsvänner för att se vad de gör? Kort sagt – här finns all den kunskap och det stöd som du behöver för att bättre ta hand om din hemmaodling.

Från framtid till vardag

Esatto och Gardenize har tillsammans arbetat igenom Esattos modell Från framtid till vardag. Den består av ett antal sammankopplade nivåer som tillsammans syftar till att skapa en strategi som ger resultat genom det vi gör i vardagen.

I stora drag handlar den om att bena i Framtid – alltså i vilken kontext ska Gardenize vara framgångsrika. Nästa steg är Ledstjärna, alltså varför finns Gardenize. I nästa fas kommer vi in i Strategi, alltså vad ska vi vara utifrån ledstjärna och framtidsbild. Slutligen landar det här i fokus, taktiker och aktiviteter som styr hur arbetet prioriteras i vardagen.

Vi vet att tid och resurser är knappa för start-ups, men vi vet också att ett felaktigt användande av resurser och att göra fel saker kommer vara ännu dyrare på sikt. Därför arbetar vi med den här modellen – för det är när strategi faktiskt klarar av att guida i vardagen som vi kan skapa bättre lönsamhet, samtidigt som det där biet gör planeten lite bättre. Det är helt klart en hållbar affär tycker vi.

Nästa fas handlar om att designa lösningar utifrån de fokus och taktiker som vi arbetat fram i strategin. Det spänner hela vägen från varumärke och marknadsföring till teknik och arkitektur.

Det har varit ett nöje att samarbeta med Esatto och vi är väldigt nöjda med resultatet. Tillsammans sammanställde vi tankar i en grov ledstjärna, vår strategi, en prioriterad taktisk tavla och ha en massa värdefull input för att gå in i prototyp- och utvecklings-fas av konceptet onboarding. Det är vår målbild!

Jenny Rydebrink, Ägare och grundare av Gardenize
Vill du veta mer om hur vi jobbar med strategiarbete? Prata med Mats!
Mats Björk
es.ottase@krojb.stam0727294584