Grannar, alla behöver goda grannar

GRANNSAMVERKAN SSF
I nära samarbete med SSF Stöldskyddsföreningen har Esatto utvecklat en ny app för Grannsanverkan, läs mer om arbetet bakom och ladda ner den och sov godare om nätterna

Grannsamverkan är en brottsförebyggande metod och verksamhet som administreras och finansieras av nätverket Samverkan mot brott (SAMBO). SAMBO består av SSF Stöldskyddsföreningen, Polisen, Brottsförebyggande rådet (Brå), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Trygg Hansa, Folksam, If, Länsförsäkringar, Dina Försäkringar, Villaägarna, Hyresgästföreningen, Brottsofferjouren (Boj) och Riksbyggen.Verksamheten bedrivs lokalt mellan polisen och boende i bostadsområden.

SSF Stöldskyddsföreningen är sedan 2015 huvudman för Grannsamverkan som ansvarar för administration, materiel, marknadsföring och information till de lokala aktörerna.

Grannsamverkan arbetar för att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom att öka medvetenheten bland invånarna och tillhandahålla kunskap om självskydd. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten genom förbättrad säkerhet och ökad livskvalitet i bostadsområden genom sociala nätverk och samarbete mellan boende och polis.

Esatto har fått förtroendet att utveckla en ny app för Grannsamverkan, tillgänglig för både iOS och Android, i syfte att underlätta kommunikationen mellan grannar, informera om lokala händelser, dela information och tips samt skapa en känsla av gemenskap. Dessutom är det viktigt att appen kan ge användarna information om aktuella brottsfall för att öka medvetenheten och engagemanget. En annan viktig del var att möjliggöra säker inloggning via BankID och etablera en plattform för direktkommunikation mellan Polisen och boende i Grannsamverkansområden.

Utmaningar

En av utmaningarna var att Grannsamverkans befintliga app var föråldrad med tekniska brister och inte mötte användarnas behov. De tekniska problemen påverkade appens prestanda, vilket ledde till att användare i stället valde konkurrenter och andra kommunikationsvägar vilket i sin tur påverkade förtroendet för Grannsamverkan. Nya regler från BankID våren 2024 krävde dessutom en uppdaterad BankID-integration för att följa de nya direktiven.

Lösning

Den nya appen har designats med fokus på enkelhet och användarvänlighet för att attrahera och behålla användare. Vi har också haft ett stort fokus på tillgänglighet för att inkludera fler användare. Genom att använda den senaste tekniken och implementera regelbundna uppdateringar säkerställs appens stabilitet och tillförlitlighet. En ny BankID-integration har utvecklats för att möta de nya direktiven och säkerställa smidig användarautentisering. Genom att betona Grannsamverkans bredare roll inom brottsförebyggande, positioneras appen för att kommunicera fördelarna med att samarbeta med grannar för att öka säkerheten i bostadsområden.

Resultat

Grannsamverkan-appen lanserades i sin första nya version i maj 2024. En viktig del av den initiala lanseringen var att samla in feedback från användare för att anpassa och förbättra tjänsten utifrån verkliga användarbehov och önskemål. Vi fortsätter att utveckla tjänsten kontinuerligt nu och under kommande år för att säkerställa att den förblir effektiv och anpassad till medlemmarnas behov.

Vill du veta mer? Välkommen att höra av dig.
Johan Söderberg
es.ottase@grebredos.nahoj070-245 33 97