En digital hemvist för digitala experter

IAR SYSTEM – WEBB
IAR Systems teknologi finns i flygplan, fjärrkontroller, industrirobotar, parkeringsautomater, telefoner, elsparkcyklar och en hel del andra uppkopplade produkter. Så pass många att genomsnittssvensken nyttjar produkter och tjänster som möjliggörs av IAR Systems flera gånger varje dag.

Pandemin aktualiserade IAR Systems behov av en ny webbplats. De många globala mässor och sammankomster som tidigare varit en viktig kanal försvann, och webben blev den huvudsakliga försäljningskanalen. Samtidigt som IAR Systems produkter är komplexa och behovet av support och stöd till befintliga användare är stort.

IARs primära målgrupp är utvecklare som delar IARs passion för bra kod, en målgrupp som dels ska attraheras av IAR som arbetsgivare, men också i rollen som kund eftersom det är dom som använder produkterna dagligen. En annan viktig målgrupp att möta på webben var investerare där fortsatt högt förtroende var prioriterat. Två ganska skilda målgrupper, drivkrafter och behov som ska välkomnas på en och samma webb.

Enklare väg till köp

I arbetet med webben kunde vi se att vägar till köp var starkt kopplat till sök, där två användarbeteenden var extra tydliga. Användaren vet exakt vad hen vill ha och söker på det. Användaren vet inte vad hen vill ha, men vilken egenskap som behövs.

Lösningen blev två olika sökmöjligheter där ett alternativ var fritextsök och ett alternativt var att navigera sig fram genom tydliga kategorier och val. I sökfunktionen fanns också filtermöjligheter för att enklare strukturera upp sökresultatet efter behov.

En dynamisk design på målgruppens villkor

Lösningen blev en mer dynamisk webb som kan ändra skepnad beroende på besökare. Vi skapade funktionen ”developers mode” som möjliggjorde att hemsidans utseende ändrades från en mer sober design till en som bättre attraherar målgruppen utvecklare.

Med en design anpassad till respektive målgrupp och med ett nytt sätt att hitta in till hur IAR Systems teknologi kan lösa målgruppens olika behov skapade vi en digital hemvist för de som är med och digitaliserar världen.