Hur ser nästa generations energisystem ut och vilka aktörer är inblandade i det?

JÄMTKRAFT
Genom alla år som vi har varit digital partner till Jämtkraft är det här en av de främsta frågorna vi ställt oss – för den är väldigt viktig. Hur ska Jämtkraft kommunicera egentligen och vilka medier ska de använda? Vilka tjänster och produkter kan tänkas ingå i nästa generations energisystem? Hur Jämtkraft ska organisera sig och vilken teknologi de ska använda avgörs helt och hållet av svaret.

Från kanalarbete till strategiarbete

Sedan vi började arbeta med Jämtkraft 2013 har vi växt tillsammans och vårt gemensamma arbete tog avstamp i den nya webbplatsen som vi tillsammans med Jämtkraft lanserade då. Sedan dess har kampen om elkunden hårdnat och det handlar om att balansera god service för befintliga kunder med hög tillgänglighet för potentiella nya elköpare.

Vårt arbete nu fokuserar därför på hur Jämtkraft ska bli Sveriges bästa energipartner 2025.

Hur är vi en bra digital partner?

Som digital partner arbetar vi med att öka Jämtkrafts digitala förmåga för att långsiktigt kunna bidra till affärsresultatet. Men vi är också en förlängd resurs i olika typer av uppdrag och projekt. Genom alla led är det alltid med slutkunden i fokus.

I vardagen betyder det utveckling av Jämtkrafts kanaler, tjänster och plattformar. På en taktisk nivå betyder det arbete kring deras produktägande med UX, analys och tjänstedesign. På strategisk nivå innebär det att hjälpa dem förflytta sig mot Sveriges bästa energipartner 2025.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med kanal- och strategiarbete? Prata med Mats!
Mats Björk
es.ottase@krojb.stam0727294584