Niams nya hem på webben

NIAM
Niam är ett av Nordens största fastighetsfondbolag med kontor i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Luxemburg. I samband med ett större varumärkesarbete bad Niam oss på Esatto att hjälpa dem utveckla sin nya webbplats.

En ny visuell identitet och varumärkesplattform

Inledningsvis läste vi in oss på den nya varumärkesplattformen och uppdaterade visuella identiteten från varumärkesbyrån Grow för att sedan göra olika analyser av befintliga och framtida behov i olika digitala verktyg och workshops med Niam.

I en agil process med tvärfunktionella team har vi itererat fram olika lösningar och design-vyer i Figma där vi tillsammans med Niam utvärderat, förkastat och förfinat funktioner, flöden och innehåll på den nya webbplatsen. Den visuella identiteten har fått liv i och med vidareutveckling av mikroanimationer, tillgänglighetsanpassade färger etc.

Användarupplevelsen i fokus

I arbetet med UX, design och teknik har vi eftersträvat att skapa en stark användarupplevelse som bättre ska kommunicera till Niams primära målgrupper och deras behov – institutionella och privata investerare, företagskunder och samarbetspartners samt befintliga och nya talanger.

Efter en teknisk förstudie och intervjuer med intressenter hos Niam föll plattformsvalet på Umbraco, en flexibel lösning för att hantera innehåll, både idag och i framtiden.

Vill du veta mer? Kontakta oss
Fredrik Hildebrand
CMO & Strateg
es.ottase@dnarbedlih.kirderf