Nobinas nya webb sätter människan i centrum och samhällen i rörelse

NOBINA
Nobina är Nordens största kollektivtrafikföretag. Ett bolag där bussar och bussförare är en stor del av affären, men Nobina är mycket mer än så. Visionen ”Tillsammans flyttar vi samhället varje dag” skvallrar om Nobinas syn på sin roll i samhället: en aktör som utvecklar både stadsdelar, infrastruktur och ger arbetsmöjligheter för över 12 000 människor från världens alla hörn. Ambitionen är att öka och tillgängliggöra det kollektiva resandet för att förenkla för människa och förbättra miljön.

Nobina har utvecklats till Nordens ledande företag inom kollektivtrafik med fokus på växande orter där dom bland annat kombinerar kontraktsaffär med tillväxt inom ersättnings- och extratrafik. Nobinas kunder utgörs främst av regioner som dom samarbetar med för att, utifrån människors resvanor, optimera och öka miljövänligt resande.

En varumärkesförflyttning rullade igång arbetet med Nobinas nya webbar

Nobina har de senaste åren gjort en varumärkesförflyttning och en ny varumärkesidentitet implementerades under 2020, vilket skapade behov av att uppdatera Nobinas digitala kanaler för att bättre kunna spegla bolaget. Förutom att anpassa kostymen till Nobinas nya identitet identifierades andra behov:
Attrahera rätt kompetens och underlätta för jobb-sökare som är en av Nobinas största och viktigaste målgrupp.
  • Positionera Nobina som en hållbar aktör med utbud av kompetens, service och tjänster inom publika transporter för samhället (så som kommuner och regioner).
  • Synlig- och tydliggöra Nobina som ett hållbart tillväxtbolag för investerare och privatsparare.
  • Attrahera rätt kompetens och underlätta för jobbsökare som är en av Nobinas största och viktigaste målgrupp.
I arbetet ingick att ta fram en global webb (nobina.com) samt lokala landswebbar för Nordens länder (Sverige, Norge, Danmark, Finland). 

En lösning som ska stärka varumärke, skapa bra kundupplevelse och stödja Nobinas mål

Vi har i tätt samarbete med Nobinas varumärkesbyrå utvecklat en site som ska återspegla Nobinas varumärke, samtidigt som webbens olika delar med hjälp av rätt UX och rätt teknik, ska skapa en stark kundupplevelse och underlätta för Nobinas målgrupper och deras behov.

Det har varit ett prestigelöst, lösningsorienterat och professionellt samarbete

Annika Jokiranta, Webmaster, Nobina

En global webb med fokus på investeraren

Mer konkret tog vi fram en global webb för att bemöta investerares behov där vi fokuserade på investerar-case. En av Nobinas tidigare solowebbar (Nobina Technology) fick integreras med den globala webben eftersom innovation och utvecklingshöjd är en betydande del i casen. Även Nobinas hållbarhetsaspekt fick en central roll då det är en viktig del i en investerares beslutsprocess.

Landswebbar för att komma nära medarbetarna

Landswebbarnas främsta fokus är att attrahera nya medarbetare och skapa stolthet hos befintliga. Vi arbetade fram en lösning som gör det möjligt att berätta historien bakom Nobinas medarbetare och enkelt kategorisera olika typer av jobbmöjligheter eftersom Nobina erbjuder tjänster inom allt från marknad och affärsutveckling, till mekaniker och busschaufförer.

En viktig del på landsidorna var också att porträttera Nobina som en stabil och hållbar aktör på respektive marknad.

Esattos kompetenser i arbetet

- UX, koncept och design och strategi

- Projektledning

- Analys

- Teknisk utveckling (webbplatserna nyttjar Episerver)

Samarbetet med Esatto har varit flexibelt och lösningsorienterat – ett arbete som resulterade i en snygg, funktionell och snabb webb som vi är stolta över och som gör att man vill fortsätta att växa och utveckla.

David Erixon, Chef Public Affairs & Kommunikation, Nobina
Vill du veta mer om hur vi vi jobbat?
Magnus Kerner
es.ottase@renrek.sungam