Det startar med en vision, inte med en detalj

SCA SMARTTIMBER
Det är lätt att dyka in i detaljer när man brinner för sina produkter. På SCA SmartTimber har man lyckats vända på perspektivet från produkt- till kundfokus. Med utgångpunkt i affärsnytta har vi tillsammans med ett affärsområde på den stora skogsaktören tagit fram en snabb och säker webbplats med hög teknisk flexibilitet som omvandlar content till värde.

Det är vår och byggsäsongen drar igång. Kanske är det dags att byta panel på huset eller lägga ny trall. Timing is everything. Det är därför ingen slump att SCA SmartTimber lanserar sin nya webbplats precis till påsk. Inte heller att den är fylld med inspiration och bilder för att visualisera färdiga resultat och skapa känslan av hur drömmen kan förverkligas, innan den lotsar oss in i detaljerna kring träfiber och olika tekniska lösningar.

För mig har det varit entusiasmerande att jobba med ett team som ger många konkreta idéer och har ett modigt förhållningssätt att angripa problematik man ser på ett klarsynt sätt hos kunden.

Vanessa Philström, Marknadskommunikatör SCA SmartTimber

Från vision till värde

Oavsett om man ska bygga ett hus, en altan eller en webbplats så startar arbetet lika. Varför gör vi det här? Vad vill vi uppnå? Vilken upplevelse vill vi skapa?

För det är inte bara husdrömmaren som vill se det stora sammanhanget innan detaljerna. Det är även så vi har jobbat tillsammans med SCA SmartTimber.

Hela samtalet startade på en strategisk nivå där vi pratade om hur framtiden för trä kan se ut och vilka affärsmål som därför blir viktiga att nå först. Förstår man sin arena är det mycket enklare att ta fram en hypotes kring det bästa sättet att nå resultat.

Att öka den organiska trafiken till webbplatsen bedömde vi tillsammans som ett centralt mål. Det var helt enkelt en förutsättning för alla andra värden.

Vi såg att vi behövde skapa en snygg, snabb och säker webbplats med hög flexibilitet så att SCA har rätt verktyg för att nå viktiga mål. Idag men också i framtiden.

Mats Björk, Digital Strateg Esatto

Jag ser workshop-serien innan start av själva projektet som mycket väl investerad tid. Vi fick en mycket tydlig plan av vårt case i och med detta, något som jag ser stor nytta i även i fortsättningen

Vanessa Philström, Marknadskommunikatör SCA SmartTimber

Produktägandet – en avgörande roll

För att digitala verktyg ska bli värdefulla för en organisation krävs alltid en engagerad mottagare. Men nu 2020 är det faktiskt svårare än så. En digital kanal är inte längre en detalj i periferin långt från affärens kärna – tvärtom startar alla sunda affärer i samtalet om hur digitala kanaler, tjänster och plattformar ska omsätta affärsmål nu.

Så vägen till framgång går genom en engagerad produktägare. Hur mycket vi än vill bygga en snygg, snabb och säker webbplats så går det inte utan transparent dialog.

Vi har haft högt i tak och snabba dialoger och det är otroligt viktigt för att man ska uppnå saker.

Vanessa Philström, Marknadskommunikatör SCA SmartTimber

Är innehåll bara innehåll eller är det en upplevelse?

Vi tror på det senare. En text kan vara hur bra som helst men inte alls lyfta utan en bra bild eller om den inte kan länka rätt, som i SmartTimbers fall till ”hitta din närmsta återförsäljare”. Det handlar om att få ihop känslan i allt från hur man navigerar på siten, till visualiseringar i form av bilder och texter som talar till dig som läsare. Ibland kan vissa funktioner upplevas som enkla, men om man inte har haft det tidigare så kan det vara avgörande för försäljningen.

Krispigt resultat, snabbt och säkert

Att man kommer längre om man nyttjar varandras styrkor känner alla till. Det gäller även tekniken. Genom att bygga arkitekturen med de byggstenar som är bäst på respektive område optimerade vi hela systemet och gjorde det snabbt och säkert. På så sätt har vi fått bättre kontroll över alla skeenden från ax till limpa, från data till presentation.

De tekniker vi använder, gör att vi kan lägga mer tid på utseendet och kvaliteten istället för optimering och data.

Kristoffer Jönsson, Arkitekt Esatto

SCAs kunskap från samarbetet

Vår filosofi bygger på att värdet av samarbetet med oss inte är leveransen i sig. Utan kunskap och kompetens som byggs under arbetets gång tillsammans med kunden.

En av de största lärdomarna av att arbeta med Esatto har för mig, som till vardags arbetar med marknadsföring, varit att jobba tight med tekniker. Vi har hittat ett bra sätt att samverka vilket varit tongivande för att vi på två månader lanserat en ny webbplats på olika språk. Modellen AARRR som vi utgått från under förberedande workshop-serie har varit väldigt intressant och utvecklande. Jag ser att vi kommer arbeta med den som en röd tråd i vårt marknadsföringsarbete även i fortsättningen

Vanessa Philström, Marknadskommunikatör SCA SmartTimber