Datadrivet arbetsätt

Med ett datadrivet arbetssätt kan du lättare följa upp och förbättra din digitala närvaro. Det handlar om att förlita dig på data om hur dina användare rör sig på din webbplats, allt för att du lättare ska kunna ta proaktiva beslut och uppfylla dina mål.

Google Analytics – vår hemmaplan

Esatto stöttar dig med spårning, mätning och rådgivning inom analys. Vi är väl bevandrade i Google Analyticsoch vana att hantera komplexa datakällor. Vi gör dem lätta att förstå och hjälper gärna till att förankra insikter i din egen organisation. Allra bäst är du om du samlar in data löpande för att kontinuerligt utveckla och förbättra din digitala närvaro.

Måluppsättning och KPI-ramverk

Grunden för ett datadrivet arbetssätt är tydliga och mätbara mål. Därför tar vi tillsammans fram ett KPI-ramverk som utgår från företagets affärs- och verksamhetsmål. Med hjälp av KPI-ramverket vet vi sedan vad som behöver spåras, vilka mätetal vi vill visualisera samt vilka mål vi vill optimera mot.

Spårningsuppsättning

Hur vi vet om vi lyckats? Har vi nått målen? Att utveckla nya funktioner till en webbplats är en investering som bör följas upp med data på hur webben faktiskt används. Vi sätter upp spårning för att följa beteenden och kunna förbättra. Därefter följer vi kontinuerligt upp arbetet och ger rekommendationer på förbättringar.

Datavisualisering

Data ska vara lätt att ta till sig och förstå. Datavisualisering är ett utmärkt verktyg för att förvandla komplexa datamängder till lätthanterliga insikter. Genom att använda visuella element som diagram, grafer och kartor blir det både lättare för dig själv att förstå och att ta vidare insikterna i din egen organisation. Plus att vi backar upp dig!

Optimering (A/B-tester)

Vilka är bättre lämpade att bedöma en funktion än dina användare? Hypotesdrivet arbetssätt uppmuntrar att i ett tidigt skede testa nya idéer och funktioner på användarna. Här kan Esatto stötta med infrastruktur samt skapa hypoteser, sätta upp A/B-tester, analysera och presentera resultaten. Med ett långsiktigt arbete med A/B-tester kan du iterera och optimera din digitala produkt eller tjänst mot uppsatta mål.

Analys- och SEO-audit

Är det dags att ta tempen på din webb? Var kommer trafiken från och vad händer sen? En genomlysning av din webbplats ur ett analys- och SEO-perspektiv ger oss insikter och rekommendationer om förbättringar.

Tillbaka till vårt utbud inom användarupplevelser