Design som skapar värde

Bra design är en kombination av estetik, funktion och användbarhet. Det handlar om att sätta utseendet på din produkt eller webbplats men också att få till en upplevelse som är enkel att använda och lyfter din affär.

Designtänkande

Esattos arbetssätt inom design tar avstamp i designthinking. Det är en metodik för att lösa problem och utmaningar genom att utgå från användarna, att testa och verifiera lösningar tidigt ochatt skapa engagemang och delaktighetäven inom er egen organisation.

Strategisk design

Design är mer än bara det som dina användare ser och upplever när de besöker din webbplats. Allt börjar med strategin och att staka utmålen för vad du vill uppnå.När vi förstår din verksamhet på djupet har vi större möjlighet att designa och utveckla lösningar som ger bättre effekt.

 • Förstudier
 • Effektkartor
 • KPI:er och mål

Research och insikt

För att designa och utveckla en lyckad tjänst behöver du ha kunskap om dina användares behov och drivkrafter. Vi hjälper dig att ta reda på hur din tjänst används, vilka kontaktpunkter som finns i kundresan och var det finns glapp och möjligheter till förbättring. 

 • Djupintervjuer
 • Enkäter
 • Kundresor och användarresor
 • Omvärldsanalyser
 • Marknadsanalyser

UX och interaktionsdesign

Med insikter och förståelse för användarna och verksamheten i ryggen designer vi upplevelser som är enkla att förstå och intuitiva att använda. UX och utveckling går ofta hand i hand för att slutprodukten ska bli så bra som möjligt.

 • Idé och koncept
 • Co-creation workshops
 • Interaktionsdesign och wireframes
 • Innehållsstruktur
 • Lo fi-prototyper

Visuell design och UI

Om du redan har en grafisk profil kan vi utgå från den men vi tar även fram visuella identiteter särskilt anpassade för webben från scratch. Vi ser till att typsnitt, färger och digitala komponenter möter tillgänglighetskrav och fungerar lika bra oavsett device.

 • Varumärkesdesign
 • Illustrationer och animationer
 • Desginsystem
 • Tillgänglighet (WCAG)
 • Hi fi-prototyper

Användningstester

Användningstester är guld värt för att förstå hur din produkt används i praktiken av riktiga människor. Det är också en billig investering för att undvika att utvecklanågot i onödan som användarna kanske inte förstår eller gillar.

 • Intervjuer, observationer, fältstudier
 • Enkäter
 • A/B-tester
Tillbaka till vårt utbud inom användarupplevelser