person image

Johan Söderberg

Head of Design & Communication, Copywriter & UX-writer
Frida Svensson
UX/UI designer och Utvecklare
es.ottase@nossnevs.adirf
Joakim Karlsson
Art Director & Creative Director
es.ottase@nosslrak.mikaoj
Sophia Alhammar
Projektledare och utbildningsansvarig
es.ottase@rammahla.aihpos
Fredrik Hildebrand
Strateg
es.ottase@dnarbedlih.kirderf