User Experience - UX

Vad du än gör eller var du än befinner dig så finns användarupplevelsen alltid där. Positiv eller negativ. Med människan i centrum tar vi medvetna designbeslut som gör våra lösningar både naturliga i sin funktion såväl som inspirerande och nytänkande när det kommer till upplevelsen.

Prototyping

För att snabbt ta reda på om en idé eller ett flöde fungerar är prototyping den bästa metoden. En klickbar prototyp är ett effektivt och iterativt sätt att nå fram till rätt lösning samtidigt som den ger hela projektet samma bild av produkten. Vi översätter whiteboardskisser till flödesscheman och vidare till fullfödiga högnivåprototyper med interaktions- och grafisk design.

Koncept

Ett koncept ska ha sin grund i en idé. En idé som skapar en röd tråd för att bygga all kommunikation på. Det gör att arbetet blir effektivare och det blir tydligare vad som går i linje med strategin.

Vi skapar starka koncept genom utmanande idéer som i förlängningen både enar och skapar positiva upplevelser och effekter för er kommunikation.

Service design

Service design handlar om att utveckla, planera och organisera tjänster som skapar goda kund- och användarupplevelser. Genom att tillämpa servicedesign i strategiska processer ökar konkurrenskraften vilket hjälper företaget att sticka ut mot konkurrenter och skapa ett starkt varumärke. Effektiviteten optimeras genom hela leveransen, vilket ger bättre lönsamhet och större lojalitet. Det blir lättare att förankra nya idéer och skapa en känsla av sammanhållning.

 • Strategi-puff.jpg
  Strategi
 • Kommunikation-puff.jpg
  Kommunikation
 • Teknik-puff.jpg
  Teknik
 • UX-puff.jpg
  User Experience - UX