video teaser
48:14
#Talks

Hur blir framtidens arbetsplats i Metaverse?

Metaverse kan kännas diffust. Och framför allt långt borta; ett uppkopplat universum där vi aldrig varit så långt ifrån varandra, och ändå så nära. Om, eller snarare när, Metaverse blir verklighet på riktigt för alla, vad innebär det för dig som anställd och er som företag när det kommer till framtidens kontor? Peter Ingman svarar på dessa frågor i denna upplaga av Esatto Talks.

I oktober 2021 blev det klart att Facebook blir Meta – ett steg på vägen mot framtiden där Facebook ska bli något mycket mer än sociala appar. Facebook har som ett första steg börjat koppla samman flera av sina projekt inom AR och VR till Metaverse-konceptet som ska ge bättre möjligheter för kreatörer, artister och människor som vill arbeta, studera eller äga fastigheter på andra platser än var de bor. Men hur och varför blir Metas framtiden en viktig pusselbit för dig som anställd och för dig som arbetsgivare? Och vilka andra exempel ser vi idag från företag som ligger i framkant? Utöver spaningar om framtiden får du ta del av verkliga case från företag som är ledande inom det smarta kontoret just nu.

Liknande innehåll