#Talks

Konsten att lösa rätt problem med UX

Kreativitet och idéer har drivit vårt samhälle framåt i generationer. Vi har blivit duktiga på att skapa digitala lösningar, som testas och utvecklas för att säkerställa ett agilt och användarcentrerat arbetssätt. Men är våra lösningar svaret på användarnas problem? Att lösa rätt problem kräver att vi gräver djupare, där användare, teknik och affärsmöjligheter möts.

I detta Esatto Talks pratar Andreas om hur man kan arbeta med UX som verktyg för att knyta samman användarnytta, teknik och den digitala affären så att det blir värdefullt för både användarna och verksamheten.