Generativ AI (artificiell intelligens)

Funderar er organisation över hur ni kan dra nytta av möjligheterna med generativ AI (artificiell intelligens)? Alldeles säkert. Har ni svårt att veta hur ni ska komma igång och var ni ska fokusera era insatser? Esatto hjälper er framåt i fem steg.

Hur ska er affär assisteras av AI?

AI i allmänhet och generativ AI i synnerhet kommer snart att vara en betydande del av er affär. På Esatto är vi övertygade om att det ni levererar manuellt idag inom kort kommer att levereras automatiskt av AI. Bättre, snabbare och billigare. Det är åtminstone en smart hypotes att arbeta med för att ligga steget före. Generativ AI är fortfarande förhållandevis nytt och outforskat – och ju förr ni börjar bekanta er med möjligheterna, desto bättre.

Fem steg för att komma igång med generativ AI

Esatto hjälper er att komma igång i fem steg – var ni börjar beror på var ni står idag.

Steg 1: Inspiration och kunskap

Vi skapar en gemensam kunskapsgrund och reder ut begreppen inför ert fortsatta utforskande arbete inom området generativ AI. Under ett par timmar kommer en eller flera av våra experter till er och går igenom bakgrunden och grunderna inom generativ AI. Vi förklarar terminologi, branschpåverkan, verktyg, omvärldsströmningar med mera, för att din organisation ska få en större förståelse av vad som kan och kommer hända.

Steg 2: Idégenerering – hitta era användningsområden

Här tar vi fram konkreta förslag på hur generativ AI kan förbättra er affär. I en eller flera workshops samlar vi relevanta stakeholders och/eller produktägare från er organisation. Det kan också vara en ledningsgrupp och/eller styrelse. Vi förbereder oss och läser in oss på ert specifika företag och er bransch och kommer med initiala insikter som vi tillsammans validerar och vidareutvecklar. Gemensamt arbetar vi fram idéer om tillämpningar av generativ AI (experiment) som kan maximera affärsutvecklingen hos er. Avslutningsvis sammanställer vi resultatet, insikter och förslag på vägen framåt i en rapport med tillhörande analys.

Steg 3: Börja använda generativ AI i organisationen

Vi hjälper er att sätta en struktur för hur ni i er organisation ska arbeta på ett säkert, effektivt och hållbart sätt med olika typer av generativ AI-verktyg, till exempel Microsoft Copilot. Vi hjälper er att komma igång och genomför vid behov utbildningar i olika verktyg för ett team eller olika kompetensgrupper. I detta steg fokuserar vi mycket på att alla inom organisationen ska få liknande förutsättningar och känna att de är en del av er satsning på generativ AI.

Steg 4: Förstärk organisationens förmåga med en generativ AI-tjänst

Esatto skräddarsyr er egen unika generativa AI-tjänst, som möjliggör en mängd olika affärstillämpningar – till exempel en säljassistent. Vi anpassar en befintlig LLM (Large Language Model, exempelvis ChatGPT) med er specifika specialist-/domänkunskap. Vi ser till att rätt data tryggas och används för träningen av er LLM och hjälper er att ”tuna” den och träna den. Arbetet sker i fyra faser:

Skapa förutsättningar

Vi identifierar datakällor och undersöker datakvaliteten. Vi börjar titta på etikramverk och eventuella kommunikationsplaner.

Miljöer och infrastruktur

Vi skapar de tekniska förutsättningar som behövs i er infrastruktur.

Grundläggande anpassning av modellen

Vi startar det iterativa arbetet med att anpassa språkmodellen med hjälp av er data.

De första tillämpningarna

När modellen är tillräckligt bra så gör vi den första tillämpningen och börjar validera den i er verksamhet.

Steg 5: Dela era erfarenheter och ta del av andras

Hur gör andra? Och vad kan vi lära av varandra? Tillsammans med ett antal andra partners och kunder till Esatto bjuds ni in till ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Vi delar framgångar, motgångar, kunskap och idéer både i fysiska träffar, till exempel rundabordssamtal, och i digitala samarbetsmiljöer, som Teams eller Slack.

Prata med oss om generativ AI

Björn Sundqvist
es.ottase@tsivqdnus.nrojb073-341 53 31
Mer om generativ AI