Innehåll och content is king

Esatto är specialister på att designa och utveckla webb. Men minst lika viktigt är innehållet, det vill säga text, copy, bilder och allt omkring. Vi kan höja era egna förmågor inom området men också avlasta redaktörer genom att själva skriva texter och producera innehåll.

Så stöttar vi inom innehåll

Esatto erbjuder allt från planering och strategi till att skapa och producera innehåll. Det kan handla om tonalitet, ta fram innehållsstrukturer och ge tips och idéer på hur texter kan bli mer mottagarvänliga och SEO-mässiga.

Vi kan också genomföra utbildningar för era redaktörer och kommunikatörer i hur de blir bättre digitala skribenter. Till exempelvis genom återkommande skrivarstugor eller i anpassade utbildningar där vi vässar förmågor inom exempelvis UX-copy.

Content is king, som Bill Gates en gång sa. Nu mer aktuellt än någonsin!

  • Innehållstrategier
  • Innehållsinventering
  • Kommunikationskoncept
  • Tonalitets- och varumärkesplattformar
  • UX-writing och mikrocopy
  • SEO-copy och sökordsanpassade texter
  • Illustrationer, ikoner, grafik och bilder
  • Utbildningar och redaktörsstöd
Tillbaka till vårt utbud inom användarupplevelser