Utveckla kunskaper, färdigheter och arbetssätt för organisationer i förändring

Dagens utveckling sker i en allt snabbare takt och digitaliseringen har kommit att utmana och förändra etablerade metoder, kunskaper och organisationsstrukturer. Ledare och beslutsfattare behöver idag förhålla sig till en värld som är alltmer oförutsägbar och komplex, något som ställer krav på nya färdigheter för både ledning och medarbetare.

Rådgivning

Esattos seniora konsulter arbetar i roller som ledare, mentorer och coacher för våra kunder och kan dagligen stötta och rådge i vardagen kopplat till såväl operativa som taktiska och strategiska frågor. Vi erbjuder både löpande rådgivning eller konkret rådgivning vid en omställning, investering eller implementering.

Vi agerar idag rådgivare till ett flertal ledningsgrupper, VD:s och ledare.

Utveckling av agila arbetssätt, processer och metoder

Vi hjälper våra kunder med långsiktig digital tillväxt genom att utveckla teknik, människor, men också processer metoder och arbetssätt som är en av dom viktigaste ingredienserna för att lyckas med sin digitala utveckling.

Läs mer om hur vi kan hjälpa er att utveckla agila arbetssätt

Utbildning

Att stärka våra kunders egna kompetenser och förmågor är en del av vårt kundlöfte. Därför har vi paketerat utbildningar och föreläsningar som kompletterar våra övriga tjänster och utbud. Vi har utbildningar inom t.ex:

  • Skapa framtidens affär med innovation som verktyg
  • Lärd dig använda storytelling för att stärka ert varumärke
  • Produktägarnätverk
  • Lär dig tänka och skriva som en UX-writer

Läs mer om vårt utbildningsutbud

Något du funderar över?

Vill du utveckla ditt företag med kunskap?
Kontakta Björn
Björn Sundqvist
Affärsutvecklare
es.ottase@tsivqdnus.nrojb073-341 53 31
Se ett urval av våra utbildningar
Se mer av våra tjänster