Utveckla kunskaper, färdigheter och arbetssätt för organisationer i förändring

Dagens utveckling sker i en allt snabbare takt och digitaliseringen har kommit att utmana och förändra etablerade metoder, kunskaper och organisationsstrukturer. Ledare och beslutsfattare behöver idag förhålla sig till en värld som är allt mer oförutsägbar och komplex, något som ställer krav på nya färdigheter för både ledning och medarbetare. Våra konsulter arbetar i roller som ledare, mentorer och coacher för att stötta företag inom bland annat organisatorisk utveckling, införande av nya arbetssätt och löpande utbildning.

Rådgivning

Rådgivningserbjudande som finns i ”affärsupplägg” inom business strategy

Ledarskap - arbetssätt, processer och metoder

  • Hur vi kan stötta i arbetet att sätta upp WOW
  • Agila principer och metoder?
  • Organisering av redaktörsråd?

Utbildning

Kort ingress