person image

Frida Svensson

UX/UI designer och Utvecklare

Frida är en grafisk utvecklare och har kunskap att röra sig mellan UX/UI-designen och frontendutveckling. Hon ser till att strategi och koncept blir design och kod i digitala tjänster. 

Hon har förmåga att hantera såväl det visuella som det tekniska. I projekt där hon arbetar endast med designen är hon en naturlig brygga mellan utvecklarteam och designteam.

Frida kan hantera många tekniker och designverktyg men utbildar sig löpande för att bli en Figma-ninja på Esatto. 

På fritiden, lunchen eller bara när Frida kört fast ägnar hon sig gärna åt olika typer av hantverk, så som virkning, makramé och brush lettering. Hon har dessutom förmågan att lösa Rubiks kub på 1 minut och 10 sekunder. Slå det ni!

Fokusområden
UX
UI
Frontendutveckling
Digital designer
Episerver
Figma
CSS
HTML
Fredrik Hildebrand
CMO & Strateg
es.ottase@dnarbedlih.kirderf
Mats Björk
Strateg
es.ottase@krojb.stam
Sofia Lindahl
Content & UX-strateg
es.ottase@lhadnil.aifos
Joanna Warywoda
Agil coach, Scrum Master & Projektledare
es.ottase@adowyraW.annaoJ