person image

Johan Axelsson är marknads- och kommunikationsvetare i grunden och arbetar i dag som digital strateg. Han hjälper människor och organisationer att kombinera sund tillväxt och affärsutveckling i en digital kontext genom designtänkande, tjänsteutveckling och kundinsikt.

Johan är en van workshopledare och duktig på att facilitera tvärfunktionella team mot en gemensam riktning och gemensamma arbetssätt.

Johan försöker sträva efter att det som är annorlunda ska få samsas med det som är det vanliga. Genom att vi tillsammans spenderar tid med det som är obekvämt och annorlunda kan vi vidga perspektiven och vässa blicken. Mer plats åt annorlunda i allas liv! Och åt västkusten!

Fokusområden
Resilience thinking
Digital tjänst- och produktutveckling
CX
Kundinsikt
Digitala varumärken
Saker Johan har gjort
Johan Sjöström
Strateg
es.ottase@mortsojs.nahoj
Frida Svensson
UX/UI designer och Utvecklare
es.ottase@nossnevs.adirf
Fredrik Hildebrand
Strateg
es.ottase@dnarbedlih.kirderf
Mats Björk
Strateg
es.ottase@krojb.stam