Fredrik Hildebrand

Esattos Fredrik Hildebrand jobbar med kommunikation och varumärken i en digital värld. Fredrik har tidigare jobbat som Creative Director & Skill Lead och sedermera Brand & Communications Director.

Fredrik har mångårig erfarenhet av att arbeta såväl operativt som strategiskt med varumärkes- och kommunikationsfrågor och är en van och efterfrågad trendspanare och föreläsare. Han har bl a trendspanat från konferensen SXSW på nordiska scener de senaste åren och talat på Webbdagarna, Guldnyckeln, Berghs School of Communication m m.

Fokusområden

• Varumärke

• Kommunikation

• Kundupplevelse

• Kreativ ledning

• Trendspaning