Mats Björk

Mats är en av Esattos seniora digitala strateger och har mer än 20 års erfarenhet av utveckling i det digitala sammanhanget. Han konsulterar gärna om digital transformation, digital strategi och tjänstedesign.

Mats har särskilt intresse för öppen kunskap, hållbarhet, designtänkande, motivation och smidiga principer. Detta fylls med en ohälsosam entusiasm för binära saker och dataspel.

Fokusområden

• Vår framtid

• Digital transformation

• Innovation

• Spel, UX och användare

• Offentlig sektorinformation (PSI), öppna data och API:er