Tom Gustafsson

Tom Gustafsson en av Esattos seniora analytiker som brinner för att förstå hur människor använder internet. Ett starkt teknikintresse och en stor portion nyfikenhet ledde in till en karriär inom digital strategi med företag som Michelin, Ford, Electrolux och Nikon på kundlistan.

Toms övergripande ansvar är att leda insikterna och analysarbetet och genomföra den ständiga förbättringen av kundernas affärer.

Fokusområden

• Digital strategi

• Webbanalys

• Mätimplementation

• Datadriven utveckling

• Visualisering