Integritetspolicy

Vi på Esatto värnar om din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg i att vi hanterar dina personliga uppgifter på ett ansvarsfullt sätt. I den här integritetspolicyn hittar du information om hur vi hanterar och använder personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan använda dem.

Vilken information samlar vi in?

Vi samlar in information från dig när du fyller i ett formulär på webbplats, registrerar din e-postadress eller för en dialog med oss. Vi lagrar ditt namn, ditt företag, din e-postadress samt ditt telefonnummer.

Om du besöker vår webbplats sparar vi information om din enhet och webbläsare med hjälp av cookies.

Vad är cookies och hur använder vi det?
Cookies är en liten textfil som skickas från vår webbserver när du besöker vår webbplats. Cookies sparas i din webbläsare och/eller enhet. Vi använder cookies för att kunna ge dig en personlig upplevelse och för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt.

Varför behöver vi dina uppgifter?

Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål:

Ändamål med behandlingen
(Varför vi samlar in uppgifter)
Laglig grund för behandlingen
(Varför behandlingen är nödvändig)
För att kunna leverera tjänster till dig
Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig
För att kunna ge dig den hjälp och service du kan behöva rörande våra tjänster
Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig
För utskick av nyhetsbrev, event- och festinbjudningar
Andra berättigade intressen
För analys i syfte att förbättra våra tjänster för dig
Andra berättigade intressen

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Vi säljer inte dina personuppgifter och delar inte dem med andra företag eller organisationer utan ditt medgivande.

I vissa fall kan vi dock dela med oss av personuppgifter för att kunna nyttja system hos betrodd tredje part, till exempel ett CRM-system eller molntjänst. Vid delning ser vi till att överföringen genomförs på ett säkert sätt.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas inte längre än nödvändigt. Lagringsperioden beror på ändamålet och kan variera från tre månader upp till några år från vår senaste kontakt.

Vad har du för rättigheter som registrerad?
Det är viktigt att påpeka att du har möjlighet att påverka hur dina personuppgifter används. Du ska kunna ha kontroll över dina egna uppgifter, enligt gällande dataskyddslagstiftning har du rätt till följande:

Rätt till tillgång (registerutdrag) – Du har rätt att begära ett utdrag över vilka registrerade personuppgifter vi har om dig.

Rätt till rättelse – Du har rätt att korrigera felaktig eller ej komplett information om dig korrigerad.

Rätt att bli raderad – Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas om uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Vill du att vi raderar dina personuppgifter, vänligen hör av dig till ciao@esatto.se.

Rätt till dataportabilitet – Du kan ha rätt att begära att få ut dina uppgifter i ett maskinläsbart format för att återanvända uppgifterna hos ett annat företag.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling – Du har rätt att avstå från till exempel nyhetsbrev och neka användning av dina personuppgifter som bygger på ett berättigat intresse.

Rätt att begränsa behandling av personuppgifter – Om du till exempel anser att dina personuppgifter inte är korrekta har du rätt att begränsa behandlingen av dessa.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder en kombination av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Endast de personer som behöver behandla dina personuppgifter för att kunna uppfylla angivna ändamål har tillgång till dem. De med tillgång till dina uppgifter ska följa vår interna informationssäkerhetspolicy.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
Personuppgiftsansvarig är Esatto AB (Organisationsnummer 556935-5232) med besöksadress Drottninggatan 94, 111 36 Stockholm.

Har du frågor?
Undrar du över något eller är du bara väldigt intresserad, tveka inte att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,
Vi på Esatto

Uppdaterad 2018-05-24