Implanterade Chip

december 2015
Om du kunde byta ut dine bil-/hemnycklar, din plånbok, bankdosa samt alla lösenord på nätet mot ett chip implanterat under din hud, skulle du göra det då?

Svarar du solklart ja på den frågan håller vi det för troligt att du inom kort kommer sålla dig till de ca 300 svenskar som redan opererat in diverse RFID/NFC chip i sina kroppar.

Det må låta som science fiction, men teknologin har funnits så pass länge att fenomenet redan kan beskrivas som nutida snarare än framtida. Men dess potential blir inte mindre intressant för det. Det har under en tid pratats om hur ”the internet of things” ska rita om kartan genom nya informationstjänster som förenklar vår vardag, och de implanterade chippen kan potentiellt fylla en viktig funktion i det ekosystemet. För i takt med att våra kläder, vitvaror och bilar blir ”smarta” så kvarstår fortfarande problemet med identifikation, dvs. hur ska den smarta teknologin veta vem det är som använder den? Genom NFC-chip och liknande kan vi identifiera oss genom en enkel hand-svepning framför datorn/cyckeln/hemdörren, och i en tid där användarna näst intill förväntar sig sömlösa upplevelser är vi övertygade om att många kommer uppfatta det som ett attraktivt erbjudande.
Inom vissa (huvudsakligen transhumanistiska) kretsar finns redan en stor acceptans för teknologiska implantat, men utanför dessa rörelser känner många olust kring att förbättra sina kroppar på artificiell väg. Utöver rena etiska hänsynstaganden finns såklart även en direkt motvilja mot att fortsätta vandra in i det övervakningssamhälle som vi alla passivt deltagit i att skapa.

Samtidigt ser vi hur de mentala barriärerna just nu börjat monteras ned och fenomenet kommer snart vara vardagsmat bland dagens unga. Att drygt 1/20 unga killar inom kort planerar skaffa ett implanterat chip är sannolikt en tydlig markör om vad som komma skall, varför vi alla bör följa chip- penetrationens framfart med stort intresse.

 • Fem personer sitter framför skärmar
  Vad är en bra mobilsajt? • oktober 2016
 • person med blå jacka tittar i mobilen
  Sociala medier - "FOMO" • juni 2016
 • kvinna med kaffekopp som pratar i telefon
  Röststyrning • april 2016
 • kvinna på fik tittar ner i telefonen
  Integritet och privatliv • mars 2016
 • person betalar med mobilen
  Mobila betallösningar • januari 2016
 • kvinna på bibliotek
  Digital pedagogik • december 2015
 • Två barn framför en surfplatta
  Tv-döden • december 2015
 • Ett barn i randig tröja sitter med hörlurar
  Vikten av mobilitet • december 2015
 • Hand i motljus
  Implanterade Chip • december 2015