Utbildning

Framtidens affär med innovation som verktyg

I denna Course bestående av tre delar lär vi ut hur ni med hjälp av innovation kan hitta potential för framtidens affär så snabbt, kostnadseffektivt och bra som möjligt. Utbildningen leds av Mattias Axelsson, forskare inom innovation på Handelshögskolan och Mats Björk, digital strateg på Esatto.

Om utbildningen

Utbildningen hjälper dig och ditt företag att ta steget utanför boxen och börja undersöka, prioritera och testa testa nya innovationer.

Utbildningen går från idé till genomförande genom att

  1. Undersöka affärsmöjligheter
  2. Arbeta med prioriteringar
  3. Generera konkreta case som kan omsättas i verkligheten på ert företag

Utbildningsdel 1- Innovativa affärsmöjligheter

Under del ett genomför vi ett utforskande arbetspass där vi fokuserar på idéer. Det är en brainstorming-sittning som utmanar deltagarna. Målet är en konkret bruttolista med hypoteser om nya affärsmöjligheter.

Utbildningsdel 2 – prioriteringar och resurser

Under del två genomför vi ett definierande arbetspass där fokus ligger på kvalité. Här ska många goda idéer bli ett fåtal jättebra. Vi prioriterar bara de hypoteser som håller den standard vi söker. En hypotes måste exempelvis vara testbar för att kvalificera sig vidare.

Utbildningsdel 3 – konkreta case och återkoppling av fynd

Under den sista delen genomför vi ett fördjupande arbetspass där vi fokuserar på detaljer i ett fåtal case på de hypoteser som kvalificerat sig. Dessa gör vi redo för både teknik- och marknadstest.

Utbildningsform

Denna utbildning går inte att genomföra på individnivå utan är anpassad till företagsnivå. Utbildningen genomförs antingen på plats hos er, på Esattos kontor i centrala Stockholm eller digitalt. Utbildningen pågår under tre tillfällen (3 timmar per tillfälle). Vi arbetar med innovationscanvas som verktyg och levererar efter varje pass ett underlag som ligger till grund för nästa kurstillfälle.

Denna utbildning är i formatet Course.
Läs mer om våra olika utbildningsformer (Crash Course, Course och Nätverk)

Är innovationsarbete nytt för ert företag?

Vi rekommenderar att genomföra vår Crash Course: Nya innovationer för starkare tillväxt innan starten av Course.

För vem?

Den här utbildningen ska i mesta möjliga form inkludera ett brett deltagande från din verksamhet så att flera perspektiv kan mötas – vi rekommenderar deltagare från verksamhetsutveckling, kommunikation, HR, försäljning, marknad, IT, produktutveckling och ledning.

Kursledarna

Mattias Axelson arbetar för att utveckla organisationers innovationsförmåga genom forskning, utbildning och rådgivning. Han är också känd med sin bok aktuella bok Dold Potential.

Mats Björk arbetar som strateg på Esatto och har mer än 20 års erfarenhet av utveckling av företag i digitala sammanhang. Han driver också en av Sveriges största poddar om framtiden (Killander & Björk) och har de senaste åren samtalat med några av Sveriges mest intressanta ledare, tänkare och kreatörer.

Specifika önskemål på utbildningsupplägg? Kontakta Mats så anpassar vi formen för era förutsättningar.
Mats Björk
Kursledare
es.ottase@krojb.stam