Utbildning

Resilience Thinking - Hållbar och lönsam digital affärsutveckling

Jobbar du med att utforska vad ert företag är och gör i framtiden? Vill du få nya perspektiv eller bättre förutsättningar för att utveckla affären lönsamt men också hållbart för människan och planeten? Under den här utbildningen kommer vi kombinera vår gemensamma kunskap och erfarenhet inom affärsutveckling med perspektiv, principer och metoder från resilience thinking och customer experience.

Målsättningen med utbildningen är att bättre förstå hur affärsmodeller påverkar och utnyttjar olika typer av mänskliga och ekologiska system (social-ekologiska system). Och hur man affärsutvecklar hållbart inom dessa. Vi kommer fokusera på tre huvudsakliga utmaningar:

 • Att bättre förstå planetens och människans gränser som vi måste förhålla oss till
 • Att formulera en gemensam bild av vilken framtid vi tror på och utvecklar för
 • Att bättre förstå strategiska verktyg för att utveckla digitala produkter och tjänster som leder oss i den riktningen

Kursen hämtar mycket kraft och teori från forskningsområdet Resilience Thinking, främst från Stockholm Resilience Center. Med fokus på det social-ekologiska perspektivet på mänskliga och planetära gränser.

Du kommer lära dig

 • Vad är Resilience Thinking och socialekologiska system är och varför är det viktigt
 • Vad planetens och människans gränser innebär
 • 7 principer för att bygga motståndskraftiga system för din verksamhet
 • Verktyg för att beskriva och utforska socialekologiskt system (SES)
 • Kundupplevelsen roll i att förstå socialekologiska system (SES) och hållbarhet
 • Att förstå en affärsmodell som ett socialekologiskt system (SES)

Utbildningsform

Utbildningen pågår under en dag, på Esattos kontor i centrala Stockholm. För att få full utväxling på dagen tillsammans kräver den också sex timmar förarbete kring ett material som skickas ut inför utbildningen. Under utbildningen kommer vi att arbeta med korta case-baserade uppgifter för att exemplifiera användningen av Resilience Thinking.Denna utbildning är i formatet Course.

Läs mer om våra olika utbildningsformer (Crash Course, Course och Master Class)

Program för hur utbildningsdagen är upplagd.

För vem?

Dig som arbetar med affärsutveckling i någon form i dag, och söker efter nya verktyg och nya perspektiv för att bättre lyckas med den mer långsiktiga förflyttningen.
Vi tror att du är:

 • Affärsutvecklare, verksamhetsutvecklare
 • Varumärkesansvariga
 • Produktägare och affärsområdesansvariga
 • Chefer och ledare
 • Konsulter
 • Hållbarhetsansvariga
 • Övriga som vill få en ökad förståelse för att utveckla hållbara produkter- och tjänster

Kursledarna

Johan Sjöström
Johan Sjöström är systemvetare i grunden och arbetar idag som Business Designer. Johan har 21 års erfarenhet som konsult inom digital utveckling, design och affärsutveckling. Idag utbildar och hjälper Johan företag genom att kombinera kundinsikt, designtänkande och lean-startup-metoder för att sätta affärsutvecklings- och innovationsprocesser i rätt riktning, bland annat Customer Experience Management och Resilience Thinking. Johan har arbetat med en mängd kunder i olika branscher genom åren såsom dagligvaruhandeln, fastighetsbranschen, bank- och försäkring, skogsindustrin, mediabranschen och flera av Sveriges största myndigheter. Johan är också involverade i ett antal startup-verksamheter.

Johan Axelsson
Johan är marknads- och kommunikationsvetare i grunden och arbetar i dag som Digital Strateg. Johan har arbetat med varumärken, marknadsföring och design under snart tio års tid, med stort fokus på tillväxt ur olika perspektiv. Han har arbetat med hela spannet från lean- och growth-skolorna till mer traditionell kreativ varumärkesbyggande kommunikation. I dag hjälper han organisationer att kombinera sund tillväxt och affärsutveckling i en digital kontext genom designtänkande, tjänsteutveckling och kundinsikt. Johan har arbetat med både väletablerade och nystartade kunder inom en lång rad branscher. Såsom skogsindustrin, restaurangbranschen, byggindustrin, finansbranschen och välgörenhetsorganisationer.


February 17, 08:00 AM
Drottninggatan 94, Stockholm
Specifika önskemål på utbildningsupplägg? Kontakta Johan så anpassar vi formen för era förutsättningar.
Johan Sjöström
Kursledare
es.ottase@mortsojs.nahoj