Thoughts

Esatto växer. Sju nya medarbetare inom affärsområdet Tech anslöt under november

Esatto växer - och i november med hela sju nya medarbetare. Med fysisk bas i Polen men organisatorisk bas i vårt affärsområde Tech, är detta ett starkt tillskott som ska bidra i arbetet med att stärka våra kunders egna förmågor.

"Vi fortsätter arbetet med att bygga den hybrida arbetsplatsen där viktig kompetens inte utgår från var du är, utan vem du är. Våra senaste rekryteringar är utvecklare med olika erfarenheter och styrkor och en scrum master. Tillsammans med övriga team på Esatto kommer dom att tillföra mycket för oss och våra kunder som har sin bas i Sverige", säger Tobiasz Kowalczyk, Head of Tech på Esatto.

Esatto har sen pandemin vuxit med över 10% och ser en stark tillväxt de kommande åren.

"Vi kommer under året söka efter och välkomna en bred mix av kompetenser, inte bara inom Tech utan även våra affärsområden Business Strategy och Design & Communication. Personer med kompetens som kan leda i arbetet mot en ny och odefinierad, men spännande framtid", säger Daniel Nilsson, VD på Esatto.

Vi välkomnar

  • Mateusz Romanowski
  • Dawid Borek
  • Dariusz Dybich
  • Maciej Klimowski
  • Michał Wojciechowski
  • Dominik Soczewka
  • Jerzy Flik
Frågor? Kontakta Camilla Nilzén.
Camilla Nilzén
Tf. Head of people and culture
es.ottase@nezlin.allimac