Stalks

På Esatto Talks 7 september pratade vi om hur du med hjälp av innovation kan hitta potential för framtidens affär så snabbt, kostnadseffektivt och bra som möjligt. Just nu finns en unik möjlighet att utforska er dolda potential i en begränsad workshopserie med Mattias Axelson och Mats Björk.

Mattias är forskare inom innovation på Handelshögskolan, författare och efterfrågad föreläsare. Mats har mer än 20 års erfarenhet av utveckling av företag i digitala sammanhang. Han driver också en av Sveriges största poddar om framtiden.

En workshopserie i tre delar

Workshopserien går från idé till genomförande genom att (1) först undersöka affärsmöjligheter, (2) arbeta med prioriteringar och slutligen (3) generera ett fåtal konkreta case som kan omsättas i verkligheten.

Det finns inget krav att genomföra hela serien men för bästa relsutat rekommenderar vi varmt hela arbetet.

Workshop 1 - Innovativa affärsmöjligheter

Här genomför vi ett utforskande arbetspass där vi fokuserar på idéer. Det är en stökig brainstorming som utmanar deltagarna. Målet är en konkret bruttolista med hypoteser om nya affärsmöjligheter.

Tid: 3 timmar uppkopplat med paus
Verktyg: Esattos innovationscanvas
Leverans: Bruttolista med hypoteser med olika avstånd från er kärnaffär

Workshop 2 – prioriteringar och resurser

Här genomför vi ett definierande arbetspass där fokuserar på kvalité. Här ska många goda idéer bli ett fåtal jättebra. Vi prioriterar bara de hypoteser som håller den standard vi söker. En hypotes måste exempelvis vara testbar för att kvalificera sig vidare.

Tid: 3 timmar uppkopplat med paus
Verktyg: Esattos innovationscanvas
Leverans: Prioriterade hypoteser med rätt avstånd från er kärnaffär.

Workshop 3 – konkreta case och återkoppling av fynd

Här genomför vi ett fördjupande arbetspass där vi fokuserar på detaljer i ett fåtal case. Vi detaljerar de hypoteser som kvalificerat sig och gör dem redo för både tekniska- och marknadstester.

Tid: 2 timmar uppkopplat med paus
Verktyg: Esattos innovationscanvas
Leverans: Ett fåtal testbara case samt en insiktsrapport

För vem?

Den här workshopserien ska i mesta möjliga form inkludera ett brett deltagande från din verksamhet så att flera perspektiv kan mötas – typiskt verksamhetsutveckling, kommunikation, HR, försäljning, marknad, IT, produktutveckling.

Vill du veta mer? Lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig.
Vill du kontakta oss? Prata med Björn!
Björn Sundqvist
Affärsutvecklare
es.ottase@tsivqdnus.nrojb073-341 53 31