Stuff

Öka kapacitet och flexibilitet i ditt utvecklingsteam med hjälp av nearshoring

Att det är svårt att rekrytera utvecklarkompetens är inget nytt och att gasa digitalt under 2021 ligger överst på många verksamheters agendor– där arbetet med att rekrytera eller förstärka utvecklingskompetens och kapacitet är en utmaning. Genom att erbjuda distribuerade team kan vi lösa en mer flexibel utvecklingshastighet – en viktig framgångsfaktor för Sveriges digitala aktörer.

Vi märker att många företag står inför tekniska utmaningar. Det kan vara i form av utdaterad teknik, avsaknad av spetskompetenseller eller att utvecklingen tar för lång tid – detta i ett allt mer uppskruvat tempo där time-to-market har blivit ännu viktigare. Då konkurrensen är hård på den svenska marknaden och underskottet av kompetens är stort blir denna utmaning allt svårare att hantera. Det blir ofta också en kostnadsfråga, i synnerhet om teamets kompetens och kapacitet ska kunna anpassas till en agil vardag med ständigt skiftande behov.

Att arbeta med ett av Esattos team från Krakow innebär:

  • time to market – tillgång till rätt kompetens snabbt
  • Arbete med högkvalificerade utvecklare från ett land i framkant gällande teknik
  • Kulturellt och geografisk närhet
  • Möjligheten att skala upp och ner teamet över tid
  • Kostnadseffektivt
  • Och våra kollegor har ett intresse av att förstå affären och vad som gör skillnad bortom kod

Distribuerade team från Polen

Esatto har distribuerade team med erfarenhet av olika typer av projekt, komplexitetsnivåer och projektmodeller. Vi har väl upparbetade processer och rutiner för att arbeta på distans – såväl i kunduppdrag som i vår egen organisation. Vi kan med kort varsel etablera ett dedikerat team med den kompetens och erfarenhet som ni efterfrågar, ett team som sätter sig in i er verksamhet och utvecklingsmiljö med den kapacitet som behövs just nu.

Krakow – Esattos förstahandsalternativ från start
Vi etablerade vårt kontor i Krakow 2017. Vi räknar inte anställda i 100-tal eller 1000-tal, för oss är det viktigare att hitta rätt personer. Vi har sedan dag ett haft ett fokus på att anställda de bästa och det oavsett om vi söker juniora eller seniora blivande kollegor. Rätt person innebär, utöver den tekniska kompetensen, att hitta kollegor som vill göra skillnad och det bortom kod.

Polen och specifikt Krakow var redan från start förstahandsalternativet för etablering. Varför? Krakow är en fantastisk universitetsstad med fokus på tech- och IT, varje år examineras ca 10 000 ingenjörer. I Krakow finns också över 100 teknikbolag och några av de bästa programmerarna i världen och staden ligger bara knappa 2 timmar med flyg från Stockholm.

Läs mer om hur LRF Media använt sig av distribuerade team från Esatto

Vill du veta mer? Kontakta Magnus.