Thoughts

Hur kör man taxi när kunderna är hemma?

Vad gör du när du vaknar en morgon och inser att din marknad inte finns kvar? På spel står nästan 900 småföretagares fortsatta existens. Du kan inte kasta pengar på problemet och vill inte tumma på värderingar när det gäller schyssta villkor för anställda och schyssta metoder för att konkurrera om den marknad som finns.

Pandemin slog till i Sverige och efterfrågan på taxi hade störtdykt till en nivå på under 20%. Hela marknaden var i princip borta och den data och kundkännedom Taxi Stockholm byggt sina planer på gick inte att luta sig mot längre.

- Det kaos man hamnar i när en kris uppstår, oavsett vilken kris det är, klarar man endast för att man inte vet hur stort det kommer att bli eller hur länge det kommer att hålla på. Hade man vetat på förhand hur drabbade vi skulle bli hade man nog inte orkat. Vi kastades från utmaning till utmaning i den inledande röran, säger Malin Novak Eriksson, Försäljnings- och marknadschef på Taxi Stockholm.

Tillsammans äger de ett varumärke som är 120 år gammalt, som har genomlevt två världskrig, flera pandemier och som varit en del av samhället och dess utveckling. Att detta varumärke, dess värderingar och dessa småföretagare skulle gå under nu när jag sitter som marknadschef fick bara inte hända, säger Malin.

I ett bolag som ägs av en medlemsförening finns inte heller en stor kassa att ösa pengar ur, och att tumma på garantilöner och andra mjuka värden som gör Taxi Stockholm unik på marknaden var inte lösningen. Så medan Taxi Stockholm och alla ägarföretag kämpade för livet, försökte samtidigt marknadsavdelningen göra allt vad de kunde för att hitta en marknad att kommunicera med.

En naturlig reaktion i en situation som denna är att bromsa alla initiativ som pågår och som kostar pengar. Det första vi gjorde var att ta hem all marknadsföring. Men vi insåg ganska snabbt att vi måste fortsätta kommunicera och den kunskapen eller resurserna fanns inte internt. Esatto, som varit vår samarbetspartner sedan många år, förstod vilken situation vi hade hamnat i och tillsammans försökte vi hitta en väg framåt, säger Malin.

Situationen man befann sig i var helt ny för alla inblandade. På Esatto har vi under flera år jobbat med begreppet Digital Wellness. Begreppet innefattar fem förmågor som vi tror att framtidens organisationer behöver utveckla:

Johan Axelsson, digital strateg på Esatto, fortsätter:

När man befinner sig i en pressad situation, som i Taxi Stockholms fall, är tanken att man alltid ska kunna luta sig mot de här fem förmågorna. De guidar och påminner oss i vilken riktning man bör gå. Men det svåraste med dessa fem delar är inte att förstå dem eller förstå varför de är viktiga, utan att jobba aktivt i vardagen med dem. Pandemin gav oss dock möjlighet att göra det, säger Johan Axelsson, Digital strateg på Esatto.

Arbetet med att förstå vilket problem man står inför är ett enormt viktigt första steg. Här är det lätt att gå bort sig, speciellt när man har kniven mot strupen. Det här arbetet kan vara ett extremt omfattande arbete som inbegriper olika typer av datainsamlingar, djupintervjuer, marknadsanalyser och prioriteringar.

I vårt fall hade Taxi Stockholm en klar bild av deras utmaning, den var inte dold bakom något annat. Det innebar att vi i det här fallet inte behövde spendera så mycket tid i den här fasen, förklarar Johan.

Det är viktigt att känna till vilket problem man står inför, för att börja idégenerera - den delen där vi tar reda på vad vi försöker lösa. I idégenereringen med Taxi Stockholm fanns det gott om bra idéer, alltifrån samarbeten med lokala producenter för hemkörning av deras produkter och samarbeten med hotell och konferensanläggningar för ”paketresor” som innehåller en taxiresa, till att öka graden av returresor genom ett mer aktivt arbete i appen.

Under idégenereringen är ett tvärfunktionellt arbetssätt avgörande. Dels för att få in rätt kompetens i processen tidigt, men också för förankring, för vi vet aldrig var vi hittar potential någonstans. Det kanske är den där webb-appen som vi inte har brytt oss om på länge och då behöver vi ha med oss någon som har koll på den. Det här är också ett ganska enkelt sätt att börja träna på tvärfunktionella team, att börja bli duktiga på det, och ganska snabbt se de positiva aspekterna av det, menar Johan.

På Omstart Sverige som arrangeras av Resumé pratade Johan och Malin om arbetet. Är du nyfiken på att mer ingående förstå modellerna bakom ett sånt här arbetssätt? Då rekommenderar vi dig att läsa hur vi organiserade oss i samarbetet med Taxi Stockholm. Där visar vi på en konkret modell, med exempel tagna från verkligheten.
Vill du veta mer om hur vi arbetar med digitala strategier? Prata med Johan!
Johan Axelsson
es.ottase@nosslexa.nahoj0725060043