Utbildning

Produktägarnätverk

Esattos produktägarnätvek är till för att utveckla, stötta och knyta samma produktägare med gemensamma ambitioner, från olika branscher. Nätverket är agilt och innehåll baseras på medlemmarnas behov över tid. Bland annat diskuteras hur rollen kan definieras, utvecklas och verktyg och metoder som skapar rätt förutsättningar.

Om nätverket

I dag består nätverket av produktägare från flera branscher, bland annat försäkringsbolag, skogsindustri och produktbolag. Nätverksdeltagarna kommer också från olika platser i Sverige. Det är långt ifrån alla medlemmar som har titeln produktägare, men alla delar ansvaret som det medför.

Nätverket träffasbåde digitalt och fysiskt några tillfällen per år, men dialog och kunskapsdelning pågår löpande i digitala forum.

Syfte med nätverket

Deltagandet i nätverket ska bidra till att stärka din egna förmåga, för att på så sätt skapa positiva effekter i det interna arbetet i er verksamhet.

Som medlem i nätverket deltar du i träffar och forum med andra produktägare. Tillsammans får ni möjlighet att diskutera, hantera och lösa gemensamma problem och utmaningar, samt inspireras av varandras arbetssätt. Nätverket gästas också av externa talare med relevant kunskap och erfarenhet inom produktägarområdet.

För vem?

Det är långt ifrån alla företag som har titeln produktägare på den uppgift och det ansvar som rollen innebär. Du kan tillexempel ha en roll som tjänsteägare, produktutvecklare, tjänsteutvecklare, verksamhetsutvecklare, projektledare. Eller en roll inom marknad- och kommunikation.

Nätverksledare

Nätverket drivs av Sanna Grannas och Kajsa Dymling. Sanna är COO på Esatto med lång erfarenhet av affärs- och verksamhetsutveckling. Kajsa arbetar som strategisk projektledare och har mer mer än 15 års erfarenhet av att bygga team.


Intresserad av att gå med i nätverket? Kontakta Sanna Grannas!
Sanna Grannas
Kontaktperson
es.ottase@sannarg.annas072-7053477