Utbildning

Program

09.00 Välkomnande och introduktion

 • Introduktion till dagen
 • Introduktion till planetens gränser
 • Introduktion till människans gränser: Sociologiskt perspektiv – Acceleration och Resonans
 • Introduktion till Resilience Thinking och CX

10.00 Kaffe

10.15 Socialekologiska system – människa och planet

 1. Från systemteori till SES
 2. Socialekologiska system (SES)
 3. Paradigm, tippning points, feedbackloopar och långsamma variabler
 4. Övning: Att skissa på social-ekologiska system

11.15 Sju principer för hur vi kan skapa livfulla socialekologiska system och hållbara affärer

 1. Upprätthålla mångfald och redundans
 2. Underlätta kontakt i systemet
 3. Uppmuntra och ”bygga in” lärande
 4. Förvalta långsamma variabler och feedbacks
 5. Främja komplext adaptivtsystem-tänkande
 6. Vidga/bredda deltagandet
 7. Uppmuntra till polycentrisk styrning

Lunch

13.00 Att förstå affärsmodellen som ett social-ekologiskt system

 • Olika aktörstyper och deras inverkan på affärsmodellen
 • Vikten av mentala modeller
 • Övning: Aktörer – vilka aktörer samverkar vi med?

14.00 Kaffe

14.30 forts. Affärsmodellen som SES

 • Att förstå och beskriva feedback-loopar
 • Business Modell Canvas – att mappa in det i vardagen

15.30 Kundupplevelse som långsam variabel i socialekologiska system

 1. Kundupplevelse, kognitionen och varumärket
 2. Övning: Att mäta och förstå kundupplevelse inom ramen för ett socialekologiskt system

16.30-17.00 Sammanfattning av dagen, tid för frågor och diskussioner

Frågor? Hör av dig!
Johan Sjöström
Kursledare
es.ottase@mortsojs.nahoj