Stuff

Skogsvinge – prototypen förenar oss

Arbetet med Skogsvinge fortsätter. En digital tjänst som när den lanserades faktiskt satte standarden för hur ett digitalt affärsekosystem kring den privata skogsägaren ska se ut. Men nu händer någonting här. Ambitionsnivån är höjd, teamet bakom Skogvinge kraftsamlar och arbetet med att sätta en ny och betydligt högre standard pågår!

Så vad är ett digitalt affärsekosystem kan man fråga sig? Och vad menas med en digital tjänst egentligen? Och för att vara helt ärlig så är förvirringen större än så. För under en vanlig arbetsdag för teamet bakom Skogsvinge arbetas det med många koncept och begrepp; Bonitet, semantiskt API, fast under bark, datasjö, first user experience, biotiska faktorer, attributsbaserad åtkomstkontroll, time to market …

Och det här är bara ett fåtal av dom ord som rör sig kring teamet. Ord som är jättelätta om man har rätt bakgrund såklart. Men ingen kan alla orden! För att lyckas med en så komplex sak som att skapa nöjda kunder och bra affärsresultat med en digital tjänst behövs kompetens från många olika yrkesgrupper. Stora och djupa kompetensområden måste mötas, verkligen förstå varandra och sen komma överens om vad de anser är bästa tänkbara upplevelse för tjänstens användare. Och det är precis i det mötet som prototypen har sin plats.

Att känna sig dum för att man inte kan

Har du någonsin känt dig okunnig på ett möte för att man inte förstår vad som pågår eller sägs? Det har definitivt vi. Och vi gillar det inte. Om du är som oss tror vi att du skulle gilla våra arbetssätt på Skogsvinge. För här har vi hög respekt för varandras kompetenser och har helt enkelt accepterat att ingen kommer kunna vara experten på allt. Tvärtom har vi insett att samarbetet är nyckeln och vi känner ett lugn att våra olika expertiser kan mötas i prototypen. För om alla i teamet fattar vad som pågår i prototypen så känner vi att vi är på rätt väg.

Prototyp för att minimera risker och kostnader samt öka kvalité och upplevelse

En prototyp är ingen ny företeelse i utvecklingsarbete. Den har sin definitiva plats för att reda ut komplexiteter, skapa klarhet kring abstrakta koncept och underlätta kommunikationen i tvärfunktionella team.

Rätt arbetat kan en prototyp hjälpa till att korta beslutstider. För när man ser en visuell återkoppling på en tanke man haft så kan man säga ja eller nej tidigt. Det ökar utvecklingshastighet och sänker kostnader.

En prototyp är också en hypotes. En riktigt bra gissning om man så vill. En gissning som kan bli testad och validerad. För här kan man nämligen på ett väldigt billigt sätt se om marknaden reagerar på det sätt man gissat genom att sätta prototypen i händerna på den tilltänkta kunden.

Vi använder också protypen för att överbrygga det känsligaste gränssnittet i utvecklingsprocessen; att de som ska utveckla den komplexa mjukvara som utgör en digital tjänst på riktigt ska kunna känna hur kundens slutupplevelse av mjukvaran ska vara.

Så prototypen förenar, förbättrar och förstärker oss. Det är ett av våra bästa verktyg helt enkelt.

Prototypare i huset

Är du själv nyfiken på hur du kan arbeta med prototyper – prata med Victoria Lehnberg och Edward Sjödin så visar de gärna!