Stuff

Tävlingsregler

1. Genom att acceptera dessa allmänna tävlingsvillkor godkänner du att de uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. Efter att tävlingen är avslutad kommer samtliga personuppgifter raderas. De motiveringar/namn som skickas in kan komma att användas i marknadsföringssyfte, i anonymiserad form.

2. För att delta i tävlingen måste du bo och vara folkbokförd i Sverige, fyllt 16 år samt acceptera reglerna för tävlingen.

3. Tävlingen är tidsbegränsad med start den 15/12-2021 och avslutas den 13/1-2022.

4. Priset består av en kostnadsfri inspirerande föreläsning.

5. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

6. Du kan bara tävla en gång.

7. Tävlingen är inte öppen för anställda på Esatto.

8. Vinnaren utses av en jury bestående av representanter från Esatto. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

9. Vinnaren kommer att bli kontaktad via e-post så snart som möjligt efter att tävlingen avgjorts, senast två veckor efter att tävlingen avslutats.