Stuff

Ubildningar på Esatto

Crash Course
Crash Course är vår form av kortare föreläsningar. Målet med formen är att skapa inspiration, nyfikenhet och nya tankesätt till individer, företag, nätverk och skolor. Normalt är en Crash Course cirka 1-2 timmar.

Course
Course är en mer täckande utbildningsform där målet utöver att inspireras är att förstå och hinna sätta sig in i vad det innebär för individen eller verksamheten. Normalt är en Course en heldag.

Master Class
Master Class är vår mer heltäckande utbildningsfor med flera tillfällen för att bygga färdighet, förmåga och kapacitet att kunna praktisera den teoretiska kunskapen.
Normalt är en Master Class tre tillfällen.

Nätverk
Nätverk är vårt sätt att möjliggöra dialog, diskussion och erfarenhetsutbyte med relevanta människor inom specifika områden. Ambitionen är att utveckla individer i sin roll och på så sätt bidra till verksamhetens resultat.
Normalt är våra nätverk fördelade på flera tillfällen över minst ett år.

Samtliga av våra utbildningar går att genomförs digitalt eller fysiskt i era eller våra lokaler. Vi genomför både utbildning anpassad för enskilda individer, en del av er verksamhet eller en hel organisation.