Stuff

Webinar: Hur möter offentlig sektor den moderna digitala medborgaren?

Hur möter ni upp en kraftigt ökad förväntan på offentlig sektor i allmänhet och era kanaler, tjänster och plattformar i synnerhet? Detta pratar vår digitala strateg Mats om i ett webinar tillsammans med Microsoft och Episerver.

2020 har vi en kraftigt ökad förväntan på offentlig sektor. Rådande omständigheter har helt enkelt accelererat behovet av moderna organisationer som skapar mycket värde med begränsade resurser. Anledningen har inte med Covid-19 i sig att göra. Det har med våra kraftigt förändrade beteenden som en respons på Covid-19 att göra.

Hur ser förväntningarna ut från den moderna digitala medborgaren, och hur balanserar du budget med en sund digital strategi där din organisations syfte uppnås? Ur detta webinar kommer du bland annat ta med dig:

  • 5 guidande priciper bakom skapandet av digg.se
  • Exempel på offentliga verksamheter som svarar på morgondagens utmaningar
  • Ett par konkreta tips på hur Episerver kan öka värdet av dina digitala investeringar.

Delta på webinaret och få tillgång till kostnadsfria verktyg

Du som deltar får helt kostnadsfritt tillgång till verktyg som kategoriserar, analyserar och ger rekommendationer om vad för innehåll på din webbplats som dina besökare idag anser är värdefullt.

Vem riktar sig webinaret till?

Det här är ett webinar för dig som arbetar med digital strategi, kommunikation, information, kanaler, tjänster och plattformar i offentlig verksamhet.

När?

26 maj 14.00-15.00

Frågor eller vill veta mer?
Mats Björk
Digital strateg
es.ottase@krojb.stam0727294584