Tillgänglighet – allas rätt på webben

Tillgänglighet handlar om att alla oavsett förutsättningar ska kunna använda digitala tjänster. För oss är det en självklarhet att tillgänglighet följer med oss i allt vi gör, från design till teknik.

Hur tillgänglighetsanpassad är din webbplats?

Vi hjälper dig gärna att analysera din webbplats för att se hur tillgänglig den är. Vi går igenom webbplatsen både manuellt och med verktyg. När analysen är klar får du en rapport med rekommendationer på förbättringar.

Tillgänglighet är vardag för oss

Esatto följer den europeiska standarden EN 301 549 samt WCAG 2.1 för att uppfylla kraven i Webbtillgänglighetsdirektivet när vi designar och utvecklar digitala produkter och tjänster för våra kunder. Det kan handla om:

  • Säkerställa kontrastvärden i design
  • Tydliga visuella hierarkier
  • Undvika element som kan vara svåra att läsa (t ex text på rörligt material)
  • Säkerställa stora klickytor på element som användaren förväntas integrera med
  • Tydlig och lättläst typografi
Tillbaka till vårt utbud inom användarupplevelser