Tillgänglighets-granskning av din webbplats

Vill du förstå hur tillgänglig ditt företags webbplats är och hur den kan uppfylla tillgänglighetskraven på ett ännu bättre sätt? Då ska du låta oss göra en tillgänglighetsgranskning. I en sådan kartlägger vi nuläget och ger förslag på vägen framåt.

Digital tillgänglighet handlar om att alla oavsett förutsättningar ska kunna använda digitala tjänster. Tillgängliga webbplatser gynnar alla då de vanligtvis är både snabbare och enklare att använda. Kanske har ditt företag redan tänkt på tillgängligheten och vill säkerställa att alla detaljer blev rätt? Eller så är det ett nytt område, där ni behöver guidning? Oavsett vilket kan vi hjälpa till.

Så går tillgänglighetsgranskningen till

Vi väljer tillsammans med er ut fem sidor på er webbplats, inklusive navigationen, som vi ska granska. Vårt tvärfunktionella team analyserar webbplatsen utifrån internationella standarder för webbtillgänglighet enligt WCAG 2.2 och EN 301 549. Granskningen görs genom både manuella och automatiska tester.

Vi undersöker om webbplatsen har:

  • korrekt struktur och semantik i kod
  • kompabilitet med skärmläsare och hjälpmedel
  • ett enhetligt utformat gränssnitt
  • funktioner som kan nås av alla användare
  • tillräckliga konstraster

Så presenteras resultatet

Tillgänglighetsgranskningen sammanställs i en checklista, som visar alla våra observationer kopplat till standard och riktlinjer. I en lättläst presentation summerar vi prioriterade områden och identifierade tillgänglighetsproblem – tillsammans med konkreta lösningsförslag. Nu vet ni vad ni behöver göra för att få en tillgänglig webbplats.

Nästa steg – dags att börja jobba

När granskningen är klar är ni redo att börja åtgärda eventuella brister. Behöver ni fortsatt stöttning i arbetet kan vi hjälpa er på flera sätt:

Prioritering och åtgärder

Tillsammans skapar vi en backlogg för att prioritera åtgärderna. Därefter är det dags att börja jobba – vi finns tillhands med såväl design som utveckling och testning.

Intern stöttning

Utifrån era behov bidrar vi med utbildning, dokumentation, workshops och möten hos er internt.

Hör av dig, så hjälper vi er igång med en ännu mer tillgänglig webbplats!

Vill du veta mer? Välkommen att höra av dig!

Johan Söderberg
es.ottase@grebredos.nahoj