Kommunikation

Kommunikation är idag en strategiskt viktig del av ett företags marknadsföring. Vi på Esatto hjälper våra kunder att skapa en röd tråd i sin närvaro på sociala medier.

Sociala medier
Vi tar fram en konkret strategi för er kommunikation som ska stötta de övergripande affärsmålen. I arbetet identifieras målgrupperna och en plan för de sociala medier-kanaler som ger er mest effekt.
Genom utbildningar, workshops, rådgivning, guider och policys ser vi till att våra kunder får rätt utgångsläge, smidiga processer, genomtänkt innehåll, och kunskapen för att lyckas på sociala medier.

Social Selling
Vi ser Social Selling som det mest givna svaret på den nya "sociala köpprocessen" - att bygga starka relationer med kunder och intressenter. Konceptet består av fyra byggstenar:

 • Bygga upp ett personligt varumärke
 • Expandera sitt nätverk med de rätta kontakterna
 • Bli en "thought leader" genom kunskap, insikter och åsikter
 • Skapa starka relationer

Social Selling har snabbt blivit populärt bland B2B-företagen. Social Selling sker oftast över LinkedIn, men beroende på var man bäst når ut till sina kunder och intressenter går konceptet att applicera på både Twitter och Facebook.

Content production
Vi hjälper våra kunder i allt från att skapa innehållsstrategier och koncept som ska stötta dem i innehållsproduktionen, till det pågående löpande innehållsarbetet. Det innebär att vi ofta planerar, producerar och publicerar innehåll åt våra kunder. Vi skapar copy för sociala medier, längre artiklar och blogginlägg, filmer, appar och kampanjer.

Video
På Esatto erbjuder vi foto- och videoproduktion med hög kvalitet och fokus på detaljer, anpassat för webb och sociala medier. På sociala medier är det visuellt innehåll som först fångar användarnas uppmärksamhet och förmedlar känsla och tydliga budskap – när det är gjort rätt.

Annonsering
I bruset av innehåll och annonser på sociala medier idag, är det nästan omöjligt att nå den önskade målgruppen utan att sponsra innehållet. Vi hjälper våra kunder att nå rätt målgrupp med sitt innehåll och uppmuntrar successivt Call to actions så som köp, appnedladdningar, trafik till hemsidan eller kanske engagemang i diskussioner. Det gör vi genom att skapa kostnadseffektiva kampanjer med relevanta målsättningar, mot den önskade målgruppen med löpande testning och optimeringsarbete.

Inbound marketing - marketing automation
Inbound Marketing handlar om att lyssna och förstå användaren och mötas på dennes villkor. Framför allt handlar det om att erbjuda ett värde i det man kommunicerar. Det ger långsiktigt bättre relationer och högre effekt och läsvärde för användaren med det innehåll man producerar. Med hjälp av kraftfulla verktyg, automatiserade flöden och processer skapas relevans i all kommunikation med kunderna.

 • Strategi-puff.jpg
  Strategi
 • Kommunikation-puff.jpg
  Kommunikation
 • Teknik-puff.jpg
  Teknik
 • UX-puff.jpg
  User Experience - UX