Strategi

Vi på Esatto utgår från kunden i allt vi gör. En målgruppsanpassad strategi som är relevant och intressant kan både påverka och göra skillnad. Vi jobbar framförallt med analys och insikter, kundresor och agilt ledarskap.

Analys och insikter
Sökandet efter otillfredsställda behov, förväntningar och önskningar hos människor leder ofta till överraskande och värdefulla insikter. Det förändrar faktiskt vårt sätt att se på vår nuvarande och vår framtida relation med kunden. Det kräver dock att vi vågar tänka bortom våra traditionella kundsegment. Det är också då vi hittar nya affärsmöjligheter.

Kundresor
Vi kartlägger och visualiserar erfarenheten av en tjänst med hjälp av en Customer Journey Map, en kundresa. Detta ger en levande översikt över hur dina kunder upplever din tjänst, var problem uppstår och var det finns utrymme för förbättringar.
Kartläggningen hjälper oss att prioritera rätt områden att förbättra och kan också resultera i en mer genomgripande kartläggning av hur ni själva producerar era kundmöten.

Agilt ledarskap
Vi har under åren hjälpt många företag och organisationer med digitala satsningar och vi är övertygade om att agila metoder är en viktig framgångsfaktor. Att snabbt kunna agera på förändrade förutsättningar och nya insikter längst vägen är fundamentalt i dagens utvecklingsprojekt.

Vi har erfarenheten och kunskapen om att skapa goda kundrelationer men också hur man skapar effektivitet i de projektteam som ska leverera era nya tjänster till marknaden. 
Vi kan agera både coacher och produktägare oavsett om ni är i startgroparna eller har kommit en bit i ert arbete mot ett mer agilt arbetssätt.

 • Strategi-puff.jpg
  Strategi
 • Kommunikation-puff.jpg
  Kommunikation
 • Teknik-puff.jpg
  Teknik
 • UX-puff.jpg
  User Experience - UX