Teknik

Teknologi är en grundförutsättning för nästan alla verksamheter idag. På Esatto har vi identifierat tre egenskaper som behöver vara på plats för att en verksamhet ska må tekniskt bra.

Effektiv vidareutveckling: Vi behöver säkerställa att vår plattform evolverar på ett effektivt sätt. Vi blir ju aldrig klara eftersom omvärlden ständigt förändras. För att få till en effektiv vidareutveckling så behöver man arbeta med:

Teknisk kvalitet, för att säkerställa att vi kan hålla en god förändringstakt och få ut nya versioner i produktion med jämna mellanrum behöver vi ha hög teknisk kvalitet. 

Stöd för flexibla team, över tid så kommer behovet av olika kompetenser och olika utvecklingshastighet göra att teamet ser annorlunda ut. Här behöver vi införa ett arbetssätt som skapar kontinuitet och trygghet i teamarbetet. 

Kostnadseffektivitet, för att säkra kostnadseffektivitet över tid så behöver vi arbeta på ett strukturerat och sammanhållet sätt. 

Flexibilitet: den tekniska plattformen behöver vara strukturerad och byggd för att kunna stödja förändrade eller nya affärsprocesser på ett bra sätt. Plattformen måste ha ett genomtänkt sätt för att kunna inkludera nya ramverk och tekniska koncept för att kunna ta till vara den snabba generella tekniska utvecklingen. Viktiga koncept i arbetet med att skapa en flexibel plattform är; löst kopplade system, öppna API:er och strukturerad data.

Verksamhetskoppling:  Oavsett hur bra en plattform är ur ett tekniskt perspektiv så måste det finnas en tydlig koppling till verksamheten. Teamet som arbetar med att vidareutveckla plattformen eller tjänsten behöver veta och förstå var affärsnyttan finns och vilka affärsprioriteringar som gäller. En central funktion här är produktägarskapet.

Skapar vi en plattform med ovanstående egenskaper så uppnår vi följande effekter

 • Snabb time to market – vi kan snabbt få ut nya erbjudanden och produkter till marknaden på ett säkert och effektivt sätt.
 • Effektiv produktutveckling och förutsättningar för labbande och ett experimentellt arbetssätt – Vi kan aktivt arbeta med affärsutveckling, testa nya idéer och koncept OCH vi kan mäta dess effekter innan vi beslutar om stora investeringar.
 • Möjlighet att agera på förändrade förutsättningar – vi har en inbyggd förmåga att hantera förändringar, både de som generas externt och de som genereras internt.
 • Förutsägbarhet och kontroll – vi har en plattform som är förutsägbar utifrån både resursförbrukning och tid, vilket gör att planering av både långsiktiga och kortsiktiga förändringar blir möjliga.
 • Strategi-puff.jpg
  Strategi
 • Kommunikation-puff.jpg
  Kommunikation
 • Teknik-puff.jpg
  Teknik
 • UX-puff.jpg
  User Experience - UX