Framtidsdriven affärs- och organisationsutveckling

Behöver ni transformera er verksamhet, hitta nya affärsströmmar, utforska AI eller kanske få igång mer agila processer? Vi hjälper er att utveckla en mer hållbar, innovationsdriven och lönsam verksamhet.

Digital affärsutveckling

Utan affärsutveckling, ingen verksamhet. Alla företag har behov av att förändra och utveckla sin verksamhet beroende på olika faktorer i omvärlden och i det egna företaget. Affärsutveckling är ett brett begrepp som innefattar en rad olika aktiviteter och processer som förbättrar den affärsdrivande verksamheten.

När vi arbetar med digital affärsutveckling så arbetar vi med affärsutveckling fast med fördjupning inom digitalisering och teknik. Det kan handla om allt från marknadsföring och digital kommunikation till produktutveckling och försäljning.

Din utmaning skiljer sig säkert från någon annans. Esatto använder olika strategiska modeller beroende på kundens utmaningar. Ibland kan vi komma in och hjälpa till att hitta riktningar, identifiera mål eller ringa in framtidsbilder. I andra fall är den strategiska rådgivningen här och nu, i vardagen, som skapar mest värde.

Här är några exempel på modeller och metoder vi använder:

 • Från framtid till vardag
 • Digitalt välmående
 • Kundresor
 • Effektkartor
 • Kommunikations- och innehållsstrategi
 • Dubbeldiamanten

Bolagsstrategi

Esatto använder olika strategiska modeller beroende på kundens utmaningar. Ibland kan vi komma in och hjälpa till att hitta riktningar, identifiera mål eller ringa in framtidsbilder. I andra fall är den strategiska rådgivningen här och nu, i vardagen, nära det taktiska.

Generativ AI (artificiell intelligens)

AI i allmänhet och generativ AI i synnerhet kommer snart att vara en betydande del av din affär. Det är vi övertygade om – och ju förr ni kommer igång desto bättre. Men hur? Och var ska ni börja? Vi finns här med inspiration, utveckling och stöd.

Så kan vi hjälpa er med generativ AI

Produktutveckling

Tänk att få utveckla en idé till en ny produkt. Det får vi göra. Både i våra samarbeten med våra kunder men också i de start-ups där vi är delägare.

NHI/Healfy
Esatto är delägare i medtech-startupen Nordic Health Innovation (NHI) som har tagit fram distansmonitoreringsplattformen Healfy. Här har vi arbetat med alla delar av den löpande processen för att skapa en modern digitaltjänst som skapar ökad patientnöjdhet och effektiviseringsvinster för vårdgivare. Läs mer om Healfy

Flowpass
För att företag ska kunna erbjuda arbetsmöjligheter på distans behöver kontoret och hemmet kompletteras med ett nätverk av lokala arbetsytor där anställda bor eller befinner sig. Platser där man kan socialisera, vara produktiv och arbeta ergonomiskt och säkert. Med Flowpass kan man boka plats på en kreativ lounge eller en plats med ett specifikt skrivbord. Man betalar bara för den tid platsen används. In och ut som man vill. Läs mer om Flowpass här

Hållbarhet

Vi har alla ett ansvar för vår gemensamma planet. För oss på Esatto handlar digital hållbarhet om att använda våra kunskaper inom design, teknik, affär och strategi på ett ansvarsfullt sätt för att främja en hållbar utveckling.

Vi har ett ansvar att hjälpa våra kunder att säkerställa att deras tjänster och produkter är hållbara. Det innebär att minimera negativa konsekvenser av digital teknologi på miljö, samhälle och ekonomi, samtidigt som vi ser till att maximerar möjligheterna till positiva effekter.

Läs om Esattos startup Ecometrix

Digital strategi

Esatto hjälper kunder att digitalisera, utveckla och förädla produkter och tjänster, förbättra arbetssätt och skapa en starkare digital närvaro som exempelvis konverterar eller bygger varumärke. Många av våra kunder samarbetar med oss i hela kedjan från strategi och rådgivning, via olika projekt till optimering och förvaltning. Den strategiska rådgivningen sträcker sig över och förgrenar sig inom alla våra kärnkompetensområden.

Designtänkande

Esattos arbetssätt inom konceptutveckling och design tar avstamp i design thinking. Det är en metod för att lösa problem som kombinerar insikter om användarna med en förståelse för våra kunders verksamhets- och affärsbehov. Allt för att skapa den bästa användarupplevelsen som också ger resultat.
Fördelar med design thinking:

 • Uppmuntrar kreativitet och innovativt tänkande
 • Användarna är en del av designprocessen
 • Lättare att se sammanhang och möjligheter man annars kan missa
 • Vi testar idéer innan vi fattar beslut och utvecklar
 • Alla får vara med: Involvering från kund ger olika perspektiv

Innovationsledning

Med hjälp av innovation hjälper vi er hitta potential för framtidens affär så snabbt, kostnadseffektivt och bra som möjligt.

Läs mer om våra utbildningar inom Innovationsområdet

Något du funderar på?

Mer kunskap om affärs- och organisationsutveckling: