Upplevelser som bygger varumärke, stärker relationer och når affärsmål

Oavsett om du bygger något helt nytt eller utvecklar en befintlig tjänst eller produkt hjälper vi dig att lära känna dina kunder, identifierar problem eller behov och designar älskvärda upplevelser som bidrar till affärsmålen.

Strategi och analys (research och användarinsikter)

I dag är analys en naturlig del av produkt- och tjänsteutvecklingsprocessen. Det hjälper oss att fokusera på rätt saker och att se produkten och dess utmaningar från ett användarperspektiv. Istället för att fatta beslut baserat på vår magkänsla så kan vi söka efter svaren i all den feedback användarna ger oss varje dag i form av kvalitativ- och kvantitativa data. Och genom att analysera den datan kan vi måla oss en bild av vad som fungerar och vad som behöver förbättras. 

Läs mer om hur vi arbetar inom strategi och analys

Datadrivna insikter och arbetssätt

Vi arbetar gärna och helst med ett datadrivet arbetssätt där.

Läs mer hur det kan hjälpa er här

Tjänstedesign

Genom att systematiskt arbeta med kunddriven tjänsteutveckling, till exempel genom att använda kvalitativa och kvantitativa kundinsikter för att kartlägga kundresan, kan vi identifiera de mest avgörande smärtpunkterna och möjligheterna att bygga de bästa digitala produkterna. Detta sätt att arbeta hjälper oss att attrahera nya kunder, öka lojalitet, stärka varumärket och skapa fantastiska kundupplevelser i alla kanaler.

Tjänsteutvecklingsprocess

Vi brukar utgå från ett beprövatdesignramverk kallatdubbeldiamanten. Diamantformen illustrerar olika faser där viutökar eller begränsar vårt perspektiv i det löpande arbetet. En viktig nyckel är att jobba hypotesdrivet och att vikan validera med data för att kontinuerligt förbättra och utveckla. Allt för att ta oss mot målet.

 • Utforska: Den första fasen handlar om att lära oss mer om olika variabler som kan påverka den framtida lösningen. Det kan göras genom t exanvändarintervjuer,research av marknaden, dataanalys och målworkshops.
 • Definiera: Här samlar vi och analyserar informationen vi fått fram i den första fasen. Resultatet kan bli t exen problemdefinition, effektkartaeller strategi. 
 • Skapa: Nu tar vi fram olika svar eller lösningar på det som har identifierats och definierats i de föregående faserna. Det kan vara ett designkoncept, lo-fidelitywireframes och prototyper som testas på slutanvändare och/eller organisationen.
 • Leverera: Det sista steget är implementeringen av den designade lösningen. Här jobbar vi iterativt i sprintar med målet att varje sprint ska leverera någon form av värde som stöttar affärsmålen.

Konceptutveckling och Digital design

Esatto har gedigen erfarenhet av konceptutveckling och design för digitala kanaler. I våra team finns bland annat specialister inom UX- och interaktionsdesign, digital strategi, konceptutveckling, tillgänglighet samt kommunikation och innehåll. Vi drivs alla av att digitalisera, utveckla och förädla produkter och tjänster som gör skillnad för användare, våra uppdragsgivare och samhället.

Exempel på Esattos designkompetens:

 • Webb- och appdesign
 • Research och användningstester
 • Målgruppsanalyser
 • Målramverk, effektkartor och KPI-arbete
 • Workshopfacilitering
 • Användarresor
 • Designsprintar
 • Interaktionsdesign, wireframes, prototyper
 • Visuell design, UI
 • Designsystem
 • Varumärkesdesign, visuella identiteter

Varumärkesdesign

Hur vi arbetar med varumäkesutveckling.

Innehåll

Esatto erbjuder tjänster inom innehållsproduktion som stöttar våra kunder med innehåll som både engagerar och konverterar. Vi kan erbjuda allt från planering och strategi till att skapa och producera innehåll.

Exempel på områden där vi kan stötta:

 • Innehåll och copy: För webbplatser, sociala medier och andra digitala kanaler
 • Design: Illustrationer, ikoner och annan produktion av grafiskt innehåll
 • SEO-copy: Texter som hjälper till att öka er synlighet i Google
 • Redaktörsstöd: Löpande stöttning och coachning av redaktörer (t ex skrivarstugor)
 • Innehållsstrategi: Stilguider, tonalitetsguider som säkerställer en enhetlig innehållsproduktion som är trogen varumärket
 • Utbildningar: Vi genomför utbildningsinsatser för våra kunder i hur de utvecklas till bättre digitala skribenter och inom UX-copy
Mer kunskap om användarupplevelser: