LRF Media får sina digitala produkter och tjänster att växa med distribuerade team från Krakow

LRF MEDIA
Bristen på kvalificerad kompetens, ökat fokus på affärsutveckling och behov av mer dynamisk utvecklingstakt - dessa var några av anledningarna till att LRF Media inledde samarbete med ett av Esattos distribuerade team från Krakow. Ett framgångsrikt samarbete i en tid som ställer högre krav på innovation, flexibilitet, och fart i arbetet med digitala produkter, tjänster och upplevelser.

LRF Media är landsbygdens och det gröna näringslivets mediehus med starka varumärken som Land Lantbruk, Lantmannen, ATL och E-handel. Genom att utveckla produkter och tjänster som skapar nytta, inspiration och underhåller människor som bor och verkar på landsbygden driver LRF Media landets frågor för en innovativ och växande landsbygd.

Medie-affären, där konkurrensen om betalande läsare, prenumeranter och annonsörer, har blivit allt hårdare ansatt. Fler plattformar och forum för nyhetsinnehåll har konkurrerat ut det traditionella sättet att utveckla affären. LRF media tittar därför mycket på hur framtidens mediehus kan se ut och hur de kan vara relevanta där. En viktig del i det är ständig affärsutveckling av både produkter och tjänster som är attraktiva och anpassade för LRF Medias målgrupp. Ett arbete som kräver en betydligt högre flexibilitet i arbetsprocesser, till exempel i form av prioritet, fart och investering.

Rekryteringsutmaningar och ökat behov av flexibla team

Esatto och LRF Media har varit partners i fyra år. Det har varit ett tätt samarbete i allt från strategier till specifika projekt. Det har varit ett högt tempo, och med en pandemi i ryggen som skapat förändringstryck av ett aldrig tidigare skådat slag, kommer tempot troligtvis öka snarare än sakta ner.

För LRF Medias behov tog vi fram ett samarbete i form av distribuerade team. Teamet består av tre personer som på heltid jobbar med både DevOps och olika utvecklingsprojekt som identifieras.

Många verksamheter har märkt att det är en utmaning att hålla den utvecklingstakt man vill. Dels på grund av konkurrensen om rätt kompetens, i Sverige generellt och i Stockholm i synnerhet. Vi hör att det är svårt att få kontinuitet i arbetet med frilansande konsulter, som har lättare att hoppa mellan projekt och uppdragsgivare. Dessutom finns inte samma möjlighet att slå på och av takten lika flexibelt med egna anställda. Något vi sett är viktigt i agila arbetssätt generellt och i processer som har någon typ av digital output som resultat specifikt.

Björn Sundqvist, affärsutvecklare på Esatto

Teamet som tillsatts arbetar helt integrerat i LRF Medias processer. På så sätt kan teamet varje dag vara involverat i vad som händer just nu, vara proaktiva och ta initiativ i det arbete som pågår. Att ha intresse för affären och vad som gör skillnad bortom kod blir väldigt naturligt.

Esatto hade upparbetade rutiner och processer och hade erfarenhet av att arbeta distribuerat. Dom föreslog ett team som skulle fungera som en förlängning av våra egna resurser, där vi kunde få kontinuitet i arbetet men samtidigt kunde öka eller slå av på takten när och där det behövts. Det har varit jätteviktigt eftersom vi haft en utmaning i att rekrytera den typ av kompetens vi behöver för vår resa framåt.

Johan Svensson, affärsutvecklingschef på LRF Media

Digitalbyrå för framtiden och i vardagen

För att utveckla sin verksamhet digitalt krävs en strategi och vision om framtiden. Men de långsiktiga planerna kommer aldrig realiseras om man inte har genomförandeförmåga. Det vill säga - dels har förutsättningar att lyckas med det som ska göras varje dag i vardagen, men också har en flexibel organisation som gör att man kan ta idé till test och marknad effektivt och snabbt.

Vi ser att det är jätteviktigt att vi kan erbjuda förstärkning hos våra kunder i sitt dagliga arbete. Genom att göra det i form av team kan vi utvecklas tillsammans med kunden, och dom med oss. Det gör det enklare att arbeta i linje med ambitioner som finns. Och vi kan också öka chansen att lyckas med dom strategier vi antingen fått ta del av eller satt upp tillsammans.

Björn Sundqvist, affärsutvecklare på Esatto

Läs mer om Esattos nearshore-erbjudande

Nyfiken på en lösning med distribuerade team till er verksamhet? Prata med Magnus.
Magnus Kerner
es.ottase@renrek.sungam073-341 53 12